ELTE címer
ELTE TTK Matematikai Intézet
Matematikatanítási és Módszertani Központ
Matematika tanár
(osztatlan)

Matematika BSc Matematika BSc
tanári szakirány
Matematika tanári MA Matematika tanári MA levelező Speciálkollégiumok a 2016-17-es tanév 2. félévében Doktoranduszoknak

Elemi matematika 1G-4G tk

Az Elemi matematika tárgy a magyar feladatorientált matematikaoktatásra való felkészüléshez kínál tartalmi és módszertani elemeket. Egyfelől feleleveníti, elmélyíti a feladatkészletet, másrészt tudatosítja az egyes feladatok lehetséges szerepét a matematikatanulási folyamatban. Éppen ezért minden félévben önálló feladatelemzést is kell írásban készíteni a következő szempontok szerint:

Szempontok a feladatelemzéshez
I. A feladat megértése
Adatok, ismeretlenek azonosítása. Feladatok reprezentációja: ábra, táblázat, vázlat. Állítás szimbólumokkal való leírása. A feladatban előforduló fogalmakkal kapcsolatos definíciók, tételek felelevenítése, mobilizálása. Előkészítő feladatsorozat tervezése
II. A megoldás ötletének megtalálása, megoldási terv készítése
Miről is van szó a feladatban? Hogyan tudnám saját szavaimmal megfogalmazni a problémát? Hogyan tudom a problémát ismert fogalmak segítségével érthetőbben esetleg egyszerűbben megfogalmazni?
Hogyan szemléltethető a probléma, illetve hogyan vázolható, ábrázolható másképpen? (heurisztikus segédeszközök)
Oldottam már meg hasonló problémá(ka)t? Hogyan? (Analógia elve)
Milyen részproblémákra bontható a probléma? (Felosztás elve)
Milyen már megoldott problémára tudom a probléma egyes részeit visszavezetni? (Visszavezetés elve)
Lehetséges a problémát specializálni? (Redukálás elve)
Milyen feladattípusról van szó?
Mire lehet a megadott adatokból következtetni? (Célirányos okoskodás)
Miből lehet a keresett mennyiséget meghatározni? Miből következik a bizonyítandó állítás?
Hogyan néznek ki a további lépéseim?
III. A megoldási terv végrehajtása
Várható tanulói hibák (típushibák) az alkalmazott algoritmusok, eljárások végrehajtásával kapcsolatban. Lépések jogosságának ellenőrzése. (Indoklások)
IV. Visszatekintés, reflexió
Diszkusszió, megoldások száma.
Az eredmények interpretálása, értelmessége.
Milyen új dolgot tanultam? A megoldási stratégia kiemelése. Milyen hiányosságokat fedeztem fel a tudásomban?
Milyen új megoldási eljárást lehetett felismerni a megoldott problémával kapcsolatban?
Többféle megoldás lehetősége, megoldások összehasonlítása. (Felhasznált ismeretek mennyisége, bonyolultsága, az ötlet szokatlansága, mesterkéltsége)
Melyik megoldási mód illik legjobban a problémához?
A feladat megoldásával kapcsolatos személyes élményei, nehézségei. Hogyan jutott az AHA élményhez?

Az összes félévhez egységesen ajánlott irodalom:

Az egyes félévek részletesen:

  1. Elemi matematika 1G tk
  2. Elemi matematika 2G tk
  3. Elemi matematika 3G tk
  4. Elemi matematika 4G tk

Elemi matematika 1G tk

Osztatlan matematika tanári szak

heti 2 óra gyakorlat, 2 kredit, javasolt félév: 2.

A tantárgy célja:

A tantárgy célja a hallgatók feladatmegoldó képességének fejlesztése, az iskolai alkalmazások szempontjából is fontos feladatmegoldási rutin kialakítása, illetve növelése.

Tematika:

Követelmények:

Értékelés:

gyakorlati jegy

Pótlás módja:

Keresztfélév a következő félévben.

Ajánlott irodalom:

Kapcsolattartás:

Török Judit

A kitűzött feladatokat ide kattintva lehet letölteni: tkelemi1.pdf

A LAP TETEJÉRE

Elemi matematika 2G tk

Osztatlan matematika tanári szak

heti 2 óra gyakorlat, 2 kredit, javasolt félév: 3.

A tantárgy célja:

A tárgy célja jártasság megszerzése különböző nehézségű feladatok megoldásában, különböző korosztályoknak szóló versenyek és feladataik megismerése. Az internet felhasználásával "modern", újszerű feladatok megismerése. Az egyes feladatok és egy-egy megoldási mód lehetséges funkciója a matematikatanítás folyamatában.

Tematika:

Követelmények:

Értékelés:

gyakorlati jegy

Pótlás módja:

Egy javító zárthelyi a szorgalmi időszakot követő héten.
Keresztfélév a következő félévben.

Irodalom:

Ajánlott irodalom:

Kapcsolattartás:

Hegyvári Norbert

A kitűzött feladatokat ide kattintva lehet letölteni: tkelemi2.pdf

Elemi matematika 3G tk

Osztatlan matematika tanári szak

heti 2 óra gyakorlat, 2 kredit, javasolt félév: 4.

A tantárgy célja:

A tárgy célja jártasság megszerzése különböző nehézségű feladatok megoldásában, különböző korosztályoknak szóló versenyek és feladataik megismerése. Az internet felhasználásával "modern", újszerű feladatok megismerése. Az egyes feladatok és egy-egy megoldási mód lehetséges funkciója a matematikatanítás folyamatában.

Tematika:

Követelmények:

Értékelés:

gyakorlati jegy

Pótlás módja:

Egy javító zárthelyi a szorgalmi időszakot követő héten.
Keresztfélév a következő félévben.

Irodalom:

Ajánlott irodalom:

Kapcsolattartás:

Fried Katalin

A kitűzött feladatokat ide kattintva lehet letölteni: tkelemi3.pdf

A LAP TETEJÉRE

Elemi matematika 4G tk

Osztatlan matematika tanári szak

heti 2 óra gyakorlat, 2 kredit, javasolt félév: 6.

A tantárgy célja:

A tárgy célja jártasság megszerzése különböző nehézségű feladatok megoldásában, különböző nehézségű versenyek és feladataik megismerése. Az internet felhasználásával "modern", újszerű feladatok megismerése.

Tematika:

Követelmények:

Értékelés:

gyakorlati jegy

Pótlás módja:

Egy javító zárthelyi a szorgalmi időszakot követő héten.
Keresztfélév a következő félévben.

Irodalom:

Ajánlott irodalom:

Kapcsolattartás:

Hegyvári Norbert

A kitűzött feladatokat ide kattintva lehet letölteni: tkelemi4.pdf

A LAP TETEJÉRE