ELTE címer
ELTE TTK Matematikai Intézet
Matematikatanítási és Módszertani Központ
Matematika tanár
(osztatlan)

Matematika BSc Matematika BSc
tanári szakirány
Matematika tanári MA Matematika tanári MA levelező Speciálkollégiumok a 2016-17-es tanév 2. félévében Doktoranduszoknak

Matematikadidaktikai kutatások

speciálkollégium

A tantárgy célja:

A tanításhoz közvetlenül kapcsolódó kutatások módszereinek megismerése, ilyen kutatásokban való tapasztalatok szerzése

Tartalom:

Mérési szempontok és módszerek. Konkrét kutatásokban való részvétel.

Követelmények:

Adott vagy saját szempontrendszer szerint önálló kutatási projekt tervének elkészítése, vagy létező kutatási projektben való aktív részvétel.

Értékelés:

gyakorlati jegy

Kapcsolattartás:

Korándi József