ELTE címer
ELTE TTK Matematikai Intézet
Matematikatanítási és Módszertani Központ
Matematika tanár
(osztatlan)

Matematika BSc Matematika BSc
tanári szakirány
Matematika tanári MA Matematika tanári MA levelező Speciálkollégiumok a 2016-17-es tanév 2. félévében Doktoranduszoknak

Matematikai gyakorlati szakmódszertan

speciálkollégium

A tantárgy célja:

Olyan módszertani ismeretek oktatása és gyakorlása, amelyek valós tanítási helyzeteket építenek fel.

Tartalom:

ppt, prezi, aktív tábla, egyéb demonstrációs eszközök használata példákon keresztül, ezen példák elemzése diák, tanár illetve hallgatói szempontból.

Követelmények:

Aktív részvétel az órákon. Önálló 30-60 perces foglalkozás elkészítése a tanult szempontok figyelembe vételével.

Értékelés:

Gyakorlati jegy

Irodalom:

Kapcsolattartás:

Wintsche Gergely