ELTE címer
ELTE TTK Matematikai Intézet
Matematikatanítási és Módszertani Központ
Matematika tanár
(osztatlan)

Matematika BSc Matematika BSc
tanári szakirány
Matematika tanári MA Matematika tanári MA levelező Speciálkollégiumok a 2016-17-es tanév 2. félévében Doktoranduszoknak

Problémamegoldó gyakorlat

Osztatlan matematika tanári szak

heti 2 óra gyakorlat, 2 kredit, javasolt félév: 1.

A tantárgy célja:

A tantárgy célja a hallgatók problémamegoldási képességének fejlesztése, feladatmegoldási rutin kialakítása, illetve növelése, a szövegértési kompetencia fejlesztése, a fogalmazási készség fejlesztése.

Tematika:

Követelmények:

Értékelés:

gyakorlati jegy

Pótlás módja:

Keresztfélév a 2. félévben.

Ajánlott irodalom:

Kapcsolattartás:

Korándi József

A kitűzött feladatokat ide kattintva lehet letölteni: tkprobl.pdf