ELTE címer
ELTE TTK Matematikai Intézet
Matematikatanítási és Módszertani Központ
Matematika tanár
(osztatlan)

Matematika BSc Matematika BSc
tanári szakirány
Matematika tanári MA Matematika tanári MA levelező Speciálkollégiumok a 2016-17-es tanév 2. félévében Doktoranduszoknak

Bevezető iskolai gyakorlat

Matematika BSC tanári szakirány

A tárgy célja:

A Bevezető iskolai gyakorlat célja, hogy a tanári szakirányt választó hallgatók iskolaközelbe kerüljenek, megismerjék egy iskola életét, problémáit, órát látogassanak és maguk is tartsanak, és ezzel tapasztalatot szerezzenek a választott szakirányt és a későbbi MSC tanulmányokat illetően.

Követelmények:

Heti 2 órát kell az iskolában a mentortanár vezetésével eltölteni. Ennek során az iskolai élet különböző területeit megfigyelni (órai és órán kívüli feladatok), minél több, legalább 2 órát, órarészletet, vagy korrepetálást tartani.

Értékelés:

A tárgy háromfokozatú, kiválóan megfelelt, megfelelt, illetve nem felelt meg minősítéssel zárul. A gyakorlat elfogadásához szükséges: tanári igazolás a hospitálásról és a megtartott órákról, valamint a beszámoló beadása.

Tennivalók:

Kapcsolattartás:

Vancsó Ödön