ELTE címer
ELTE TTK Matematikai Intézet
Matematikatanítási és Módszertani Központ
Matematika tanár
(osztatlan)

Matematika BSc Matematika BSc
tanári szakirány
Matematika tanári MA Matematika tanári MA levelező Speciálkollégiumok a 2016-17-es tanév 2. félévében Doktoranduszoknak

Matematika angolul

speciálkollégium

A tantárgy célja:

Ismerkedés a matematikai, ill. matematikatanítási szaknyelvvel, annak gyakorlása egy angol nyelvű elemi matematikai workshop keretében.

Tematika:

A tárgy önképzőkör jelleggel zajlik, melynek során:
  1. A hallgatók egymásnak tartanak angolul (lehetőleg interaktív) kiselőadásokat (kb. 20 percben) szabadon választott matematikai témából, melyet közös megbeszélés követ..
  2. A hallgatók egy-egy feladatsorral készülnek, melyet (szintén angolul) feldolgoznak a többiekkel..

Követelmények:

  1. A foglalkozásokon való aktív részvétel (ez elengedhetetlen)
  2. A fenti feladatok (kiselőadás tartása, feladatok feldolgoztatása a többiekkel) vállalása (fakultatív)
  3. Egy írásbeli, önálló házi kutatási dolgozat beadása (fakultatív)

Értékelés

A fakultatív követelmények elfogadható szintű teljesítésének mennyisége alapján.

Ajánlott irodalom:

  1. Angol nyelvű matematikatanítási folyóiratok (Mathematics Teaching, Mathematics Teacher)
  2. Angol nyelvű matematikai ismeretterjesztő művek (pl. Martin Gardner könyvei)
  3. http://szotar.sztaki.hu
  4. Egyéb internetes források, ill. magyar nyelvű matematikai (szakmai vagy ismeretterjesztő) könyvek, cikkek, folyóiratok, feladatgyűjtemények.

Kapcsolattartás:

Török Judit