ELTE címer
ELTE TTK Matematikai Intézet
Matematikatanítási és Módszertani Központ
Matematika tanár
(osztatlan)

Matematika BSc Matematika BSc
tanári szakirány
Matematika tanári MA Matematika tanári MA levelező Speciálkollégiumok a 2016-17-es tanév 2. félévében Doktoranduszoknak

A matematika tanítása-tk

Osztatlan matematika tanári szak

Struktúra:

  1. Közös képzés

  2. 4+1-es képzés

  3. 5+1-es képzés

A matematika tanítása1G-tk 0+2

Osztatlan matematika tanári szak közös képzés

Tematika:

A magyar matematikatanítás jellegzetességei, nemzetközi irányzatok.
A matematika tanulási- tanítási folyamatának lényeges mozzanatai, a matematikai fogalmak reprezentációs szintjei, életkori sajátosságok.
A matematikai fogalmak kialakulása a prematematikai fogalomcsíráktól a szabatos matematikai definíciókig.
Gondolkodásfejlesztés területei (logika, kombinatorika).
A számhalmazok és műveletek; számkörbővítések, műveletek kiterjesztése; kapcsolatuk az alapvető algebrai struktúrákkal.
Elemi algebra.
A számelméleti alapfogalmak.
A függvények, sorozatok, relációk;
A geometriai alapfogalmak és transzformációk;
A nyitott mondatok, egyenletek és egyenlőtlenségek tanításának matematikai és matematikadidaktikai háttere.
Az érvelés, indoklás, bizonyítás fogalma, fajtái, módszerei.

Követelmények:

Rendszeres, aktív részvétel a gyakorlatokon
Házi feladatok, házi dolgozat elkészítése
Zárthelyi dolgozat
Reflexió: Rövid esszé a félévi munkáról, a matematikáról és a tanításáról

Értékelés:

Gyakorlati jegy

Irodalom:

A LAP TETEJÉRE

A matematika tanítása2G-tk 0+2

Osztatlan matematika tanári szak közös képzés

Tematika:

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése.
A tapasztalatszerzésre, kreativitásra épülő fejlesztő tanítás fogalma, megvalósításának módszerei, problémái.
A matematika és az adott téma iránti érdeklődés felkeltésének eszközei.
A segédeszközök helye és funkciója a matematikai tevékenység fázisaiban.
Kiemelt területek és matematikai hátterük:
Az aritmetika és algebra iskolai bevezetésének szakaszai.
A függvényfogalom kialakításának folyamata, eszközei.
A nyitott mondatok; egyenletek és egyenlőtlenségek tanítása.
A geometria tanításának főbb módszertani szempontjai, a szemléletesség szerepe.
A bizonyítási igény felkeltése, a bizonyítási készség kialakítása.

Követelmények:

Rendszeres, aktív részvétel a gyakorlatokon
Házi feladatok, házi dolgozat elkészítése
Zárthelyi dolgozat
Reflexió: Rövid esszé a félévi munkáról, a matematikáról és a tanításáról

Értékelés:

Gyakorlati jegy

Irodalom:

A LAP TETEJÉRE

Matematikatanítás és szakmódszertan1G-ta 0+2

Osztatlan matematika tanári szak 4+1-es képzés, általános iskolai matematika tanári szak
heti 2 óra gyakorlat, 2 kredit, javasolt félév: 7.

A tantárgy célja:

Az általános iskolai matematikaoktatás feladatai és lehetőségei, a matematikáról alkotott kép alakítása az általános iskolában. A matematikai tevékenység különböző formái a matematika tanulási folyamatában elsősorban algebra, számelmélet és függvények tanítása terén. Adott témakörök felépítésének áttekintése, kiemelt fogalmak elemzése. Önálló foglalkozástervek készítése, bemutatása.

Követelmények:

A gyakorlati jegyet az órákon nyújtott egyéni teljesítmény, a határidőre beadott házi feladatok, önálló munkák és a zárthelyi határozza meg.

Értékelés:

gyakorlati jegy

Pótlás módja:

külön feladattal vagy zárthelyivel

Ajánlott irodalom:

Kapcsolattartás:

Ambrus Gabriella

A LAP TETEJÉRE

Matematikatanítás és szakmódszertan2G-ta 0+2

Osztatlan matematika tanári szak 4+1-es képzés, általános iskolai matematika tanári szak
heti 2 óra gyakorlat, 2 kredit, javasolt félév: 8.

A tantárgy célja:

Az általános iskolai matematikaoktatás feladatai és lehetőségei, a matematikáról alkotott kép alakítása az általános iskolában. A matematikai tevékenység különböző formái a matematika tanulási folyamatában elsősorban geometria, kombinatorika, valószínűségszámítás és statisztika tanítása terén. Adott témakörök felépítésének áttekintése, óravázlatok készítése, bemutatása.

Követelmények:

A gyakorlati jegyet az órákon nyújtott egyéni teljesítmény, a határidőre beadott házi feladatok, önálló munkák és a zárthelyi határozza meg.

Értékelés:

gyakorlati jegy

Pótlás módja:

külön feladattal vagy zárthelyivel

Ajánlott irodalom:

Kapcsolattartás:

Ambrus Gabriella

A LAP TETEJÉRE

A matematika tanítása3G-tg 0+2

Osztatlan matematika tanári szak 5+1-es képzés készül

A LAP TETEJÉRE

A matematika tanítása4G-tg 0+2

Osztatlan matematika tanári szak 5+1-es képzés

Tematika:

Követelmények:

Értékelés:

Gyakorlati jegy

Ajánlott források

A LAP TETEJÉRE