ELTE címer
ELTE TTK Matematikai Intézet
Matematikatanítási és Módszertani Központ
Matematika tanár
(osztatlan)

Matematika BSc Matematika BSc
tanári szakirány
Matematika tanári MA Matematika tanári MA levelező Speciálkollégiumok a 2016-17-es tanév 2. félévében Doktoranduszoknak

Bridzs és matematikatanulás

A tantárgy célja

Elsősorban a matematikaszakos tanárjelöltek részére kibővíteni a módszertani ismeretek körét, fejleszteni a kompetenciákat a játék és különösen a bridzs elemeinek felhasználásával.

Tematika

Az élménymatematika és egyéb új matematikatanítási irányzatok bemutatása, elemzése
A sakk, a bridzs és egyéb szellemi sportok lehetséges szerepe a matematika tanulásában, megbeszélés, tapasztalatok összegyűjtése
A bridzs; bevezetés, szabályok és alapszintű játék-ismeretek
A játék élménye a bridzsben, kapcsolatok a matematikatanítás konkrét elemihez, pl. axiomatika, algoritmusok, problémamegoldási szituációk, nyerő stratégiák, kombinatorika, valószínűség-számítás

A tantárgy tanulásának módszere

A kötelező és az ajánlott olvasmányok valamint a saját tapasztalatok megbeszélése
Alapvető elméleti ismeretek a játék menetéről, a szabályokról, a matematikai logikáról és a verseny bridzs, mint sport sajátosságairól
Gyakorlat orientált képzés a játék alapjainak elsajátítására, az ún. mini bridzs módszertan, amely a játék megszerettetését célozza
Bridzs problémák megoldása adott eloszlás esetén, licit és lejátszás, számítógéppel segített játéktanulás,
Tanítási tervek készítése, különböző szintű bridzs ismeretekre építve, az iskolai tantervekhez kapcsolódóan
Találkozások bridzs oktatókkal és a magyar bridzs-élet szervezőivel (Tichler Krisztián, Hodosi Péter, Hajlik Gábor).

A hallgatói teljesítmények ellenőrzése

Módszertani tervek (ppt) készítése és bemutatása, szóbeli vizsga

Irodalom

Kapcsolattartás:

Munkácsy Katalin