ELTE címer
ELTE TTK Matematikai Intézet
Matematikatanítási és Módszertani Központ
Matematika tanár
(osztatlan)

Matematika BSc Matematika BSc
tanári szakirány
Matematika tanári MA Matematika tanári MA levelező Speciálkollégiumok a 2018-19-es tanév 1. félévében Doktoranduszoknak

Tantárgyaink a 2016-17-es tanév 2. félévében
fejl. alatt

Tantárgy Tartja Szak
Matematikai kritériumtárgyG Gosztonyi Katalin osztatlan matematika tanári szak
Problémamegoldó gyakorlat-tk Ambrus Gabriella osztatlan matematika tanári szak
Elemi matematika 1G-tk Ambrus Gabriella
Fried Katalin
Korándi József
Török Judit
osztatlan matematika tanári szak
Elemi matematika 2G-tk Csapodi Csaba osztatlan matematika tanári szak
Elemi matematika 3G-tk Fried Katalin
Korándi József
Wintsche Gergely
osztatlan matematika tanári szak
Elemi matematika 4G-tk Csapodi Csaba
Gosztonyi Katalin
Hegyvári Norbert
Korándi József
Koren Balázs
Wintsche Gergely
osztatlan matematika tanári szak
A matematika tanítása1G-tk Ambrus Gabriella
Csapodi Csaba
osztatlan matematika tanári szak
A matematika tanítása2G-tk Ambrus Gabriella
Fried Katalin
Korándi József
Török Judit
Vancsó Ödön
osztatlan matematika tanári szak
A matematika alkalmazásaiE-tk Korándi József osztatlan matematika tanári szak
Fejezetek az elemi matematikábólG-ta Wintsche Gergely általános iskolai matematika tanári szak
A matematikatanítás és szakmódszertan 2G-ta Ambrus Gabriella általános iskolai matematika tanári szak
MatematikatörténetE-ta Munkácsy Katalin általános iskolai matematika tanári szak
A matematika tanítása3G-tg Török Judit középiskolai matematika tanári szak
A matematika tanítása4G-tg Csapodi Csaba
Gosztonyi Katalin
Wintsche Gergely
középiskolai matematika tanári szak
Matematikai kritériumtárgy Dukán András matematika BSC
Elemi Matematika 1G normál Hegyvári Norbert matematika BSc
Szakszövegek írása Fried Katalin matematika BSc
Elemi matematika 4 Székely Péter matematika tanári MA
Elemi matematika 5 Koren Balázs
Székely Péter
matematika tanári MA
A matematikatudomány története Deák Ervin matematika tanári MA és doktori kurzus
Elemi matematika és módszertan blokk 1 Vásárhelyi Éva matematika tanári MA
Elemi matematika és módszertan blokk 2 Hegyvári Norbert matematika tanári MA
Elemi matematika és módszertan blokk 3 Korándi József matematika tanári MA
Matematikatanítás és szakmódszertan 1 Csapodi Csaba matematika tanári MA
Matematikatanítás és szakmódszertan 2 Székely Péter
Vancsó Ödön
matematika tanári MA
Matematikatanítás és szakmódszertan 3 Ambrus Gabriella matematika tanári MA
Szaktárgyi tanítási gyakorlat kísérőszeminárium Török Judit matematika tanári MA

Speciálkollégiumok a 2016-17-es tanév 2. félévében

Tantárgy Tartja
A játéktól a kutatásig I. Török Judit
A matematikatanítás mindennapjai Korándi József
A matematikatörténet tanulságai Munkácsy Katalin
Axiomatizálás a gömbön Lénárt István
Bayes statisztika I. Vancsó Ödön
Ismeretterjesztő matematika Pintér Gergő
Két- és háromdimenziós dinamikus geometria programok a matematika órán Székely Péter
Kombinatorikus számelméleti és geometriai problémákról Hegyvári Norbert
Konkrét matematikatanítási szituációk elemzése I. Somfai Zsuzsa
Matematika a hétköznapokban Appel György
Vásárhelyi Éva
Nem-euklideszi geometriák az iskolában I.- II. Lénárt István
Statisztika a hétköznapokban Wintsche Gergely
Számítógép a matematika-oktatásban Bakos Viktor
Valóságközeli feladatok I. Ambrus Gabriella
Valószínuségszámítás és statisztika az iskolai matematikában (Geogebrával támogatva) Csapodi Csaba