ELTE címer
ELTE TTK Matematikai Intézet
Matematikatanítási és Módszertani Központ
Matematika tanár
(osztatlan)

Matematika BSc Matematika BSc
tanári szakirány
Matematika tanári MA Matematika tanári MA levelező Speciálkollégiumok a 2016-17-es tanév 2. félévében Doktoranduszoknak

Valószínuségszámítás és statisztika az iskolai matematikában (Geogebrával támogatva)

speciálkollégium

A tantárgy célja:

megmutatni, hogyan lehet dinamikus szoftvert használni a valószínűségszámítás és a statisztika területén

Tartalom:

a félév elején a GeoGebra használatát sajátítják el a résztvevők, ezután kerül sor a fenti témakörökben való alkalmazhatóság áttekintésére

Követelmények:

aktív részvétel a gyakorlatokon, házi feladatok elvégzése, egy beadandó feladat elkészítése

Értékelés:

gyakorlati jegy

Irodalom:

Kapcsolattartás:

Csapodi Csaba (e-mail:csapodi.csaba@trefort.elte.hu)