ELTE címer
ELTE TTK Matematikai Intézet
Matematikatanítási és Módszertani Központ
Matematika tanár
(osztatlan)

Matematika BSc Matematika BSc
tanári szakirány
Matematika tanári MA Matematika tanári MA levelező Speciálkollégiumok a 2016-17-es tanév 2. félévében Doktoranduszoknak

MatematikatörténetE-ta

Osztatlan matematika tanári szak 4+1-es képzés, általános iskolai matematika tanári szak
heti 2 óra előadás, 2 kredit, javasolt félév: 8.

A tantárgy célja:

a matematika történetéből olyan részletek kiemelése, amelyek közvetlenül segítik az iskolai matematikaoktatást, egyrészt úgy, hogy a tanárok számára jobban megvilágítják egy-egy téma tanulása közben felmerülő tanulási akadályok matematikai, matematikatörténeti hátterét, másrészt a tanulók számára bemutatható, feladható probléma-gyűjteményt állítunk össze.

Tematika

Rövid kronológiai áttekintés a legjelentősebb matematikusokról és a legfontosabb művekről A négy témakör mindegyikéből az általános és a középiskolai tanítás szempontjai szerint, a hallgatók érdeklődésének figyelembevételével válogatunk.

A tantárgy tanulásának módszere

A hallgatóknak az órákon felmerülő kérdések közül kiválasztaniuk egyet vagy néhányat, és azokat a matematikatanítás szempontjából továbbgondolni, az elért eredményekről hagyományos vagy elektronikus naplót szükséges vezetni, amelyet a vizsgán be kell mutatni.

A hallgatói teljesítmények ellenőrzése

A félév vizsgával zárul. A vizsga 3 részből áll:

Irodalom (választott részletek)

Kapcsolattartás:

Munkácsy Katalin