ELTE címer
ELTE TTK Matematikai Intézet
Matematikatanítási és Módszertani Központ
Matematika tanár
(osztatlan)

Matematika BSc Matematika BSc
tanári szakirány
Matematika tanári MA Matematika tanári MA levelező Speciálkollégiumok a 2016-17-es tanév 2. félévében Doktoranduszoknak

A matematika-tanítás mindennapjai

MM1C9E41 speciálkollégium

A tantárgy célja:

A matematika általános- és középiskolában tanítása során felvetődő problémákra, illetve lehetőségekre való felkészítés.

Tartalom:

Az alábbi témakörök feldolgozása, estenként vendég előadó közreműködésével:

Követelmények:

Az órákon való aktív részvétel és egy dolgozat beadása.

Értékelés:

Gyakorlati jegy

Kapcsolattartás:

Korándi József