ELTE címer
ELTE TTK Matematikai Intézet
Matematikatanítási és Módszertani Központ
Matematika tanár
(osztatlan)

Matematika BSc Matematika BSc
tanári szakirány
Matematika tanári MA Matematika tanári MA levelező Speciálkollégiumok a 2016-17-es tanév 2. félévében Doktoranduszoknak

A matematika alkalmazásaiE-tk

Osztatlan matematika tanári szak

heti 2 óra előadás, 2 kredit, javasolt félév: 6.

A tantárgy célja:

A tárgy célja, hogy a leendő tanárok tájékozódjanak a matematika néhány klasszikus és újabb területen való alkalmazásáról (mechanika, elektromosságtan, genetika, titkosírás, GPS, lézer, nyelvészet, stb.).
Célunk továbbá, hogy a tanárjelöltek megismerjenek az iskolában elmondható (esetleg leegyszerűsített) modelleket.
Előadókat az adott terület szakemberei közül kérünk fel.

Követelmények:

A meghívott előadókra tekintettel fokozottan ajánljuk az órákon való részvételt, amit ellenőrizni is fogunk.
Beadandó az előadók által érintett alkalmazáshoz kapcsolódó általános, illetve középiskolában elmondható példa, probléma.

Értékelés:

A beadott feladatok alapján vizsgajegyet ajánlunk meg. Aki nem fogadja el a megajánlott jegyet, az vizsgát tehet (kiadott vizsgatematika alapján).

Pótlás módja:

A félév végén, indokolt esetben, a tantárgyfelelősök döntése alapján egy javító zárthelyi dolgozat írására van lehetőség.
Keresztfélévre nincs lehetőség.

Ajánlott irodalom:

A témához illő fejezetek (előadó jelöli meg).
Reiman István: A geometria és határterületei. Szalay Könyvkiadó, 1999.
Tantervek, tankönyvek, példatárak.

Kapcsolattartás:

Korándi József és Vásárhelyi Éva