ELTE címer
ELTE TTK Matematikai Intézet
Matematikatanítási és Módszertani Központ
Matematika tanár
(osztatlan)

Matematika BSc Matematika BSc
tanári szakirány
Matematika tanári MA Matematika tanári MA levelező Speciálkollégiumok a 2016-17-es tanév 2. félévében Doktoranduszoknak

Matematika a hétköznapokban

Dr Appel György és Vásárhelyi Éva

A kurzus célja:

A hallgatók aktív részvételével a mindennapi életben olyan problémahelyzetet keresni (és találni), amelyekben a matematika vagy a matematikai gondolkodás segít a megoldásban.
Beadandóikat, üzeneteiket az vasareva@gmail.com címre küldjék.

Követelmények

Az órai anyagról közösen szerkesztünk egy Google-dokumentumot
Az óra közös munkára épül. Beadandó 1 esszé (2-5 oldal), 3 hozzászólás (3-5 mondat e-mailben), valamint el kell készíteni és be kell mutatni egy önálló projektet.

Önálló projekt tartalmi követelményei: Közérthető nyelven meg kell fogalmazni a problémát, utána kell nézni a téma tudományterületeinek, szakértőinek. Röviden be kell mutatni a téma tudományos hátterét, matematikai modelljét.
Leadás, bemutatás: A matematikai modell ismertetése. Tanárszakosnál a matematikai modell iskolában is elmondható leegyszerűsített változata, nem tanárszakosnál itt, a társaknak bemutatható feldolgozás (pl. feladatok).

Értékelés:

gyakorleti jegy

Kapcsolattartás:

Vásárhelyi Éva vasareva@gmail.com és Appel györgy drappel@axelero.hu