ELTE címer
ELTE TTK Matematikai Intézet
Matematikatanítási és Módszertani Központ
Matematika tanár
(osztatlan)

Matematika BSc Matematika BSc
tanári szakirány
Matematika tanári MA Matematika tanári MA levelező Speciálkollégiumok a 2016-17-es tanév 2. félévében Doktoranduszoknak

Kombinatorikus számelméleti és geometriai problémákról

mm1n9e51 speciálkollégium

A kurzus célja:

Számos, ma intenzíven vizsgált matematikai probléma kombinatorikus számelméleti és geometriai problémák vizsgálatából indult ki. E terület neves magyar kutatója Erdős Pál volt (szokták e területet Erdős-féle matematikának is nevezni). Célunk hogy a hallgatók megismerkedhessenek e modern kutatási területtel, e problémákba betekinthessenek és szakdolgozati (esetleg TDK) dolgozati témát találjanak.

Tartalom:

Ízelítőül:

Követelmények:

Az előadáson való részvétel, annak aktív segítése. Az eredményes munka érdemjegy megajánlását is lehetővé teszi.

Értékelés:

Vizsga/megajánlott jegy

Irodalom:

Az interneten található, az előadó által javasolt oldalak, továbbá saját honlapom http://hegyvari.web.elte.hu/

Kapcsolattartás:

Hegyvári Norbert (e-mail: hegyvari@vipmail.hu)