ELTE címer
ELTE TTK Matematikai Intézet
Matematikatanítási és Módszertani Központ
Matematika tanár
(osztatlan)

Matematika BSc Matematika BSc
tanári szakirány
Matematika tanári MA Matematika tanári MA levelező Speciálkollégiumok a 2016-17-es tanév 2. félévében Doktoranduszoknak

Bayes-statisztika I

2010 szeptembertől: Bevezetés a valószínűségszámítás didaktikájába

Tartalom:

A valószínűség különböző fogalmai és véletlennel kapcsolatos szituációk matematizálása a bevezető két alkalom. Feltételes valószínűség fogalma és ebből kiindulva a függetlenség, illetve a pozitív és negatív befolyásolás.
Mintafeladatként szerepel teljes elemzéssel az orvosi teszt probléma, lásd Vancsó [2004], [2009] vagy a "Vir vírus", lásd D. Wickmann 36-52. oldalak.
Elemezzük a Monty Hall dilemmát és más feltételes valószínűségekkel kapcsolatos paradoxont, köztük a Simpson-paradoxont is.
A befolyásolási reláció, mint az implikáció gyengítése.
Kapcsolatok a valószínűségi és a klasszikus logika között. Teljes valószínűségtétel és a Bayes-tétel, ezek értelmezése és alkalmazásai. Mindennapi alkalmazások, amelyek az iskolai matematikában is szerepelnek.

Irodalom

Jegyszerzés feltétele:

Az órák legalább 75%-ának látogatása, záródolgozat beadása (esszé), vagy szóbeli vizsga.


Bayes-statisztika II

2011 tavaszától: A klasszikus és a Bayes-statisztika párhuzamos tárgyalása

Tartalom:

Bevezetés a matematikai statisztikába, a legegyszerűbb esetek kérdései.
Először a közvéleménykutatás klasszikusan, majd a Bayes-módszer bemutatásával.
Az eredmények összehasonlítása és az értelmezése, fontos didaktikai meggondolások.
További példák: lottó, minőségellenőrzés. Hallgatók által hozott problémák és megoldásaik.
A Bayes-féle döntési elv, összevetve a klasszikus hipotézisvizsgálattal illetve a klasszikus döntési eljárásokkal.
Számítógép szerepe, a Visual Bayes program ismertetése.
A klasszikus és a Bayes-statisztika történeti háttere és részletes elemző összehasonlítása.
Iskolában bemutatható feladatokkal, és a fogalmak végső tisztázásával zárul a félév.

Irodalom:

Jegyszerzés feltétele:

Az órák legalább 75%-ának látogatása, záródolgozat beadása (esszé), vagy szóbeli vizsga.

Kapcsolattartás:

Vancsó Ödön