ELTE címer
ELTE TTK Matematikai Intézet
Matematikatanítási és Módszertani Központ
Matematika tanár
(osztatlan)

Matematika BSc Matematika BSc
tanári szakirány
Matematika tanári MA Matematika tanári MA levelező Speciálkollégiumok a 2016-17-es tanév 2. félévében Doktoranduszoknak

Matematika tantervtörténeti kutatások


speciálkollégium

A tantárgy célja:

Tantervtörténeti kutatások módszerével vizsgáljuk hogyan hatottak a tantervi változások a magyar matematikatanításra a 19. századtól napjainkig. Hatottak-e egyáltalán, vagy talán éppen fordítva: a tanítási jó gyakorlatok alakították ki az új tanterveket? A fő hangsúlyt a 20. század második felére tesszük

Tematika: A matematika tantervek vizsgálata

A tantárgy tanulásának módszere

A tárgy oktatója előadásokban támpontot ad a hallgatói egyéni kutatásokhoz. A hallgatói szemináriumi előadásokban és dolgozatokban kiemelt hangsúlyt kapnak a választott témák jelenkori kapcsolódásai, elsősorban a hazai matematikatanításban, de néhány külföldi példával szélesebb körű kitekintést is nyújthatnak.

A hallgatói teljesítmények ellenőrzése

Hallgatói követelmény: a tematikában megjelölt témák közül kell mindenkinek egyet önállóan feldolgozni és rövid előadásban vázolni. A félév végi osztályzat alapja a határidőre beadott tanulmány, illetve annak bemutatása a csoport előtt. A dolgozatok értékét növeli az önállóan gyűjtött szakirodalom ismertetése, illetve ezek digitális megjelenítése.

Irodalom:

A jelzett korszakokhoz tartozó tantervek és az oktatásirányítás egyéb dokumentumai.
Korabeli tankönyvek.
A matematika tanítása című folyóirat megfelelő korabeli számai.
A matematikatanár-képzés és a Matematikatanár-továbbképzés című folyóirat megfelelő kötetei.

Kapcsolattartás:

Pálfalvi Józsefné