ELTE címer
ELTE TTK Matematikai Intézet
Matematikatanítási és Módszertani Központ
Matematika tanár
(osztatlan)

Matematika BSc Matematika BSc
tanári szakirány
Matematika tanári MA Matematika tanári MA levelező Speciálkollégiumok a 2016-17-es tanév 2. félévében Doktoranduszoknak

Feladatsorozatok az általános iskolától az egyetemig

speciálkollégium

A tantárgy célja:

Az általános- és középiskolai tananyag és az egyetemen tanult matematika kapcsolódási pontjainak megmutatása.

Tartalom:

Egymáshoz tematikusan kapcsolódó feladatok megoldása, feldolgozása. A feladatsorok egy-egy témakör anyagát dolgozzák fel általános iskolai ismeretek felhasználásától egyetemi szintű megoldási módokig. Matematikai fogalmak egymásra épülésének megmutatása a feladatokban használt fogalmakon, kifejezéseken keresztül.

Követelmények:

Értékelés:

Gyakorlati jegy

Kapcsolattartás:

Korándi József