ELTE címer
ELTE TTK Matematikai Intézet
Matematikatanítási és Módszertani Központ
Matematika tanár
(osztatlan)

Matematika BSc Matematika BSc
tanári szakirány
Matematika tanári MA Matematika tanári MA levelező Speciálkollégiumok a 2016-17-es tanév 2. félévében Doktoranduszoknak

Magyar matematikaoktatási hagyományok

speciálkollégium

Tematika:

A magyar matematikaoktatással kapcsolatban szinte közhelyszámba megy az a feltételezés, hogy létezik egyfajta sajátos "magyar matematikaoktatási hagyomány", amelynek középpontjában a problémamegoldás és a matematika "felfedeztetése" áll. Ez a hagyomány azonban elsősorban a tehetséggondozásban eleven, a közoktatásban jóval kevésbé elterjedt - leírása, jellemzése pedig csak vázlatos formában létezik.
A kurzus során jelentős magyar matematikusok, elsősorban Kalmár László, Péter Rózsa, Rényi Alfréd és Pólya György matematikanépszerűsítő és matematikaoktatásról szóló írásait elemezve vizsgáljuk e hagyomány alapelveit.
Ezután a Varga Tamás által vezetett "komplex matematikaoktatási reform" (1978) tantervéből, tankönyveiből és tanári kézikönyveiből vett részleteket tanulmányozunk.
A kurzus résztvevői végül maguk is megpróbálnak a megismert alapelveknek megfelelő óratervet vagy tanmenet-részletet készíteni.

Követelmények:

Az órákon való aktív részvétel.
Az egyes órákra kitűzött irodalom (óránként kb. 10-20 oldal) elolvasása.
Egy téma tanításának megtervezése, bemutatása az órán.

Irodalom:

  1. Kalmár László (1986). Integrállevél (Varga Antal szerk.). Budapest, Gondolat.
  2. Péter Rózsa (1944/2010). Játék a végtelennel. Budapest, Typotex.
  3. Pólya György (1945/1969). A gondolkodás iskolája (Lakatos Imre ford.). Budapest, Gondolat.
  4. Rényi Alfréd (2005). Ars Mathematica. Rényi Alfréd összegyűjtött írásai. Budapest, Typotex.
  5. Szendrei Julianna (2004). Gondolod, hogy egyre megy? Budapest, Typotex.

Értékelés:

gyakorleti jegy

Kapcsolattartás:

Gosztonyi Katalin