ELTE címer
ELTE TTK Matematikai Intézet
Matematikatanítási és Módszertani Központ
Matematika tanár
(osztatlan)

Matematika BSc Matematika BSc
tanári szakirány
Matematika tanári MA Matematika tanári MA levelező Speciálkollégiumok a 2016-17-es tanév 2. félévében Doktoranduszoknak

Feladatkultúra a matematikaórán

A tantárgy célja:

A matematika tanításában a feladatok és ezek megfelelő "kezelése" kiemelkedő szerepet kap. A feladatok különböző "típusainak" megismerése, készítése, kiválasztása, feldolgozása számos módszertani lehetőséget kínál, de sok kérdést is felvet. A magyar hagyományok e téren nemcsak jó alapot adnak új lehetőségek "beépítésére" de eleve sok olyan értéket tartalmaznak, amelyek a korszerű oktatásban is nélkülözhetetlenek. A speciálkollégium célja az előbbi téma minél alaposabb átgondolása, aktív gyakorlati munka során.

Követelmények:

Értékelés:

A gyakorlaton végzett munka és az önálló feladat alapján történik.

Irodalom:

Aktuális és korábbi tankönyvek és tanítási segédanyagok, magyar és esetenként idegen nyelvű (német, angol) szakirodalom.

Kapcsolattartás:

Ambrus Gabriella