ELTE címer
ELTE TTK Matematikai Intézet
Matematikatanítási és Módszertani Központ
Matematika tanár
(osztatlan)

Matematika BSc Matematika BSc
tanári szakirány
Matematika tanári MA Matematika tanári MA levelező Speciálkollégiumok a 2016-17-es tanév 2. félévében Doktoranduszoknak

Szakszövegek írása

előadás és gyakorlat matematika BSC szakosoknak

A tantárgy célja:

A tárgy elvégzésével a hallgatók olyan ismeretekre tehetnek szert, amely segítségükre lehet a szakmai ismereteik írásbeli kommunikációjában.
Az a tudás, amit itt megszereznek, nagyon sokrétűen használható, de talán a legfontosabb, hogy a szakdolgozatuk megjelenése esztétikus lesz.

Tartalom:

A TeX szedőrendszer felépítése, a LaTeX használata; tipográfiai alapismeretek, szövegírás alapismeretek, szakszövegek szerkesztése.

Követelmények:

Az előadás anyagának elsajátítása, a gyakorlaton az előadáson hallottak gyakorlása. Az előadásokon és a gyakorlatokon kötelező a részévétel. Hiányzás esetén az oktatóval kell egyeztetni a feltételekről.

Értékelés:

Az előadás anyagából teszt, valamint egy szakszöveg beadandó.

Irodalom:

Kapcsolattartás:

Fried Katalin