ELTE címer
ELTE TTK Matematikai Intézet
Matematikatanítási és Módszertani Központ
Matematika tanár
(osztatlan)

Matematika BSc Matematika BSc
tanári szakirány
Matematika tanári MA Matematika tanári MA levelező Speciálkollégiumok a 2016-17-es tanév 2. félévében Doktoranduszoknak

Szaktárgyi tanításkísérő szeminárium

matematika tanári MA

A tantárgy célja:

A szaktárgyi tanítási gyakorlat segítése, hozzájárulás a tanári pályára való felkészítésre.

Tartalom:

A tanítási gyakorlat során szerzett tapasztalatok megbeszélése, megosztása; a felmerült problémák ill. sikeres momentumok elemzése.

Követelmények:

Értékelés:

Gyakorlati jegy a kiselőadás és a beadott munka alapján

Irodalom:

Kapcsolattartás:

Török Judit