ELTE címer
ELTE TTK Matematikai Intézet
Matematikatanítási és Módszertani Központ
Matematika tanár
(osztatlan)

Matematika BSc Matematika BSc
tanári szakirány
Matematika tanári MA Matematika tanári MA levelező Speciálkollégiumok a 2016-17-es tanév 2. félévében Doktoranduszoknak

Nem-euklideszi geometriák az iskolában I.-II.

speciálkollégiumok
  1. Nem-euklideszi geometriák az iskolában I.
  2. Nem-euklideszi geometriák az iskolában II.

Nem-euklideszi geometriák az iskolában I.

A tantárgy célja:

Az euklideszi geometria alapfogalmainak mélyebb megértése összehasonlító geometriai (sík és gömb) vizsgálatok segítségével.

Tartalom:

A kétféle geometria alapfogalmai: pont és egyenes, ezek kölcsönös helyzete. Párhuzamosság és merőlegesség. Távolság és távolságmérés. Körök és koncentrikus körök. Szögfogalom és szögmérés. Sokszög fogalma. Kétszög, háromszög, Euler-háromszög. Háromszögek kongruencia-alapesetei. Hasonlóság és egybevágóság. Polárháromszög. Négyszögek fajtái, osztályozása síkon és gömbön. Terület fogalma és mérése.

Követelmények:

Az euklideszi geometria ismerete általános iskolai és középiskolai szinten.

Értékelés:

Vizsgajegy, ötfokozatú skálán. A vizsgafeladatok és kérdések célja annak kiderítése, hogy a hallgató elindult-e a szemléletváltás útján, képessé vált-e alapvető geometriai fogalmak értelmezésére síkon és gömbön, és az összehasonlítás segítségével eljutott-e az euklideszi fogalmak mélyebb megértéséig.


Nem-euklideszi geometriák az iskolában II.

A tantárgy célja:

Az euklideszi, gömbi és Bolyai-geometria alapjainak összehasonlító vizsgálata.

Tartalom:

Háromszögek nevezetes vonalai és pontjai. Súlyvonal és területfelező. Fermat-Torricelli pont. Bolyai-geometria félgömbmodellje. A síkon és gömbön tárgyalt fogalmak értelmezése a hiperbolikus (Bolyai-) geometriában.

Követelmények:

Az euklideszi és gömbi geometria legalapvetőbb fogalmainak ismerete.

Értékelés:

Vizsgajegy, ötfokozatú skálán. A vizsgafeladatok és kérdések célja annak kiderítése, hogy a hallgató képessé vált-e alapvető és összetettebb geometriai fogalmak értelmezésére síkon és gömbön, és az összehasonlítás segítségével eljutott-e az euklideszi fogalmak mélyebb megértéséig, illetve a Bolyai-geometria alapgondolatának és jelentőségének felismeréséhez.

Irodalom:

Kapcsolattartás:

Lénárt István ilenart@cs.elte.hu