ELTE címer
ELTE TTK Matematikai Intézet
Matematikatanítási és Módszertani Központ
Matematika tanár
(osztatlan)

Matematika BSc Matematika BSc
tanári szakirány
Matematika tanári MA Matematika tanári MA levelező Speciálkollégiumok a 2016-17-es tanév 2. félévében Doktoranduszoknak

Miért nem tudja ez az okos gyerek, hogy...?

A tantárgy célja

A matematikatanulás szociológiai kérdéseinek vizsgálata külföldi és magyar nyelvű kutatások alapján, az iskolai tanítás hatékonysága emelésének szempontjai szerint.

Tematika

Elsősorban a hátrányos helyzetű, tehetséges, de gyenge tanulmányi eredményeket elérő tanulókra koncentrálunk. Elemezzük, hogy mit tehet a matematikatanár az esélyegyenlőtlenség csökkentése érdekében. Hova helyezzük a hangsúlyt a tantervi előírások keretein belül? Hogyan lehet segíteni a tanulóknak, ha a tankönyvek, illetve a tanári élőbeszéd köznapi elemeinek megértésében merülnek fel problémák?

A tantárgy tanulásának módszere

A hallgatóknak az órákon felmerülő kérdések közül kiválasztaniuk egyet vagy néhányat, és azokat a matematikatanítás szempontjából továbbgondolni, az elért eredményekről hagyományos vagy elektronikus naplót szükséges vezetni, amelyet a vizsgán be kell mutatni.

A hallgatói teljesítmények ellenőrzése

A félév vizsgával zárul. A vizsga 3 részből áll:

Irodalom (Választhatóan a hallgatók érdeklődésének megfelelően )

Kapcsolattartás:

Munkácsy Katalin