ELTE címer
ELTE TTK Matematikai Intézet
Matematikatanítási és Módszertani Központ
Matematika tanár
(osztatlan)

Matematika BSc Matematika BSc
tanári szakirány
Matematika tanári MA Matematika tanári MA levelező Speciálkollégiumok a 2016-17-es tanév 2. félévében Doktoranduszoknak

Matematika tanári MA Elemi matematika 4-5.

 1. Matematika tanári MA Elemi matematika 4
 2. Matematika tanári MA Elemi matematika 5

Matematika tanári MA Elemi matematika 4.

2010-es tanterv

Heti 2 óra gyakorlat (2 kredit)

A tantárgy leírása:

A tárgy az elemi matematika 1., 2., 3. tantárgyak közvetlen folytatása. Ebben a félévben az algebra és az analízis területeiről választott központi fogalmak felépülését mutatjuk be vertikálisan. (Ilyen lehet például a sorozat fogalmának, a függvényfogalomnak, a művelet fogalmának ... a fejlődése.) Mindezt, hasonlóan a korábbi elemi matematika tárgyakhoz, feladatokon és feladatsorokon keresztül, a problémaérzékenység és a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének szem előtt tartásával tesszük. Az egyéni feladatmegoldó készség fejlesztése mellett azonban különösen nagy hangsúlyt kap, hogy a hallgatók a feladatmegoldás során egy-egy feladathoz több korosztály szintjének megfelelően is tudjanak közeledni.
A tárgy sok szempontból "híd" szerepet tölt be. Összeköti például az egyetemi matematikát és az iskolai matematikát, a hallgató "saját matematikáját" az egyetemi illetve az iskolai matematikával.

Célok:

Feladatmegoldó készség fejlesztése. A hallgatók megismertetése a fogalomépítéssel a választott témakörök területén. Didaktikai ismeretek alapozása, ismerkedés a tananyag struktúrájával, kulcspontjaival. Kapcsolatok tudatosítása, felismertetése a tananyag különböző területei között. A hallgatók szubjektív fogalmainak mélyítése, kiterjesztése két irányban: egyrészt a fogalomalkotás kezdetei felé, másrészt az egyetemen szerzett ismeretek felé:
 • milyen képzetek élnek a megfelelő fogalmakról a gyerekekben - a tárgyalt fogalmak "nem verbális" szintjeinek megvilágítása,
 • milyen kapcsolatban állnak az általános és középiskolás tanulók szemléletes fogalmai az egyetemi matematikával.
  A hallgatók módszertani, didaktikai ismereteinek bővítése, a kiválasztott fogalmak kialakulását, épülését segítő módszerek, manipulációs eszközök, fogalomépítő játékok, ... alkalmazásán keresztül.

  Módszer:

  A magyarországi feladatorientált matematikatanítási tradíciónak megfelelően az általános és középiskolai matematika tananyag jelentősebb témaköreiből válogatott tipikus feladatok, feladatsorokjellegzetes megoldásainak áttekintése, a különböző megoldási módok összehasonlítása a matematikai és szakmódszertani problémaérzékenység és a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének szem előtt tartásával.
  Különösen fontos, hogy a tanárjelöltek a feladatmegoldás során egy-egy feladathoz több korosztály életkori sajátosságának megfelelően közeledjenek (munkaforma, reprezentációs szint,...).

  Értékelés:

  A gyakorlati jegyet a gyakorlatokon végzett munka, beadandó feladatok és egy zárthelyi dolgozat eredménye határozza meg.

  Irodalom:

  A kitűzött feladatok letöltése
  Támpontok a beadandó feladatok elkészítéséhez

  A LAP TETEJÉRE

  Matematika tanári MA Elemi matematika 5

  2010-es tanterv

  Heti 2 óra gyakorlat (2 kredit)

  A tantárgy leírása:

  A tárgy az Elemi matematika 1., 2., 3. tantárgyak közvetlen folytatása. Ebben a félévben a tehetséggondozás iskolai gyakorlatát, lehetőségeit vizsgáljuk. Mindezt, hasonlóan a korábbi elemi matematika tárgyakhoz, feladatokon és feladatsorokon keresztül, a problémaérzékenység és a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének szem előtt tartásával tesszük. Az egyéni feladatmegoldó készség fejlesztése mellett különösen nagy hangsúlyt kap, hogy a hallgatók a feladatmegoldás során megismerjék a tehetség kiválasztásához és fejlesztéséhez alkalmazható feladatok speciális jellemzőit, valamint a különböző korosztályok tehetség-fejlesztésének sajátosságait.

  Célok:

  A problémamegoldó készség fejlesztése. A hallgatók megismertetése a hazai matematikaversenyek rendszerével, feladataival, és a tehetséggondozás különböző tanórai és tanórán kívüli lehetőségeivel. Didaktikai ismeretek alapozása, a tananyag és a kiegészítő tananyag kapcsolatának megvilágításával, feladatsorozatok elemzésével, és a problémamegoldás alapfogalmainak azonosításával. A hallgatók - a különböző korosztályoknak szóló, különböző szintű feladatsorozatokon keresztül - kapjanak átfogó képet a problémamegoldó készség fejlődéséről, legyenek képesek az egyes problémák korosztálynak és tehetségnek megfelelő besorolására.

  Módszer:

  A magyarországi feladatorientált matematikatanítási tradíciónak megfelelően az általános és középiskolai matematika tananyag jelentősebb témaköreiből válogatott tipikus feladatok, feladatsorokjellegzetes megoldásainak áttekintése, a különböző megoldási módok összehasonlítása a matematikai és szakmódszertani problémaérzékenység és a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének szem előtt tartásával.
  Különösen fontos, hogy a tanárjelöltek a feladatmegoldás során egy-egy feladathoz több korosztály életkori sajátosságának megfelelően közeledjenek (munkaforma, reprezentációs szint,...).

  Értékelés:

  A gyakorlati jegyet a gyakorlatokon végzett munka, beadandó feladatok és egy zárthelyi dolgozat eredménye határozza meg.

  Irodalom:

  Könyvek, cikkek a tehetséggondozásról: Matematika feladatgyűjtemények a tehetséggondozáshoz:
  A kitűzött feladatok letöltése
  Minta a beadandó elkészítéséhez

  A LAP TETEJÉRE

  Kapcsolattartás:

  Hraskó András és Wintsche Gergely