ELTE címer
ELTE TTK Matematikai Intézet
Matematikatanítási és Módszertani Központ
Matematika tanár
(osztatlan)

Matematika BSc Matematika BSc
tanári szakirány
Matematika tanári MA Matematika tanári MA levelező Speciálkollégiumok a 2016-17-es tanév 2. félévében Doktoranduszoknak

Média és matematika

Matematika BSC szakosoknak

A tantárgy célja:

A matematika és a média kapcsolatának gyakorlatorientált vizsgálata mindkét irányból.

Tartalom:

Matematikai tartalmak feldolgozása konkrét példákon keresztül. Médiumok vizsgálata és összehasonlítása főleg a matematikai tartalmak megjelenítése szemszögéből.

Követelmények:

Értékelés:

gyakorlati jegy a fentiek teljesítésének együttes mérlegelésével.

Feladattípusok:

Kapcsolattartás:

Korándi József