ELTE címer
ELTE TTK Matematikai Intézet
Matematikatanítási és Módszertani Központ
Matematika tanár
(osztatlan)

Matematika BSc Matematika BSc
tanári szakirány
Matematika tanári MA Matematika tanári MA levelező Speciálkollégiumok a 2016-17-es tanév 2. félévében Doktoranduszoknak

Ambrus Gabriella

Szobaszám: 3.406

Tel. mellék: 8403

E-mail: ambrusg@math.elte.hu

Konzultációs órák:kedd: 9:00-10:00 szerda 15:00-16:00

Oktatott tárgyak:

Oktatási segédanyagok a Matematikadidaktikai fórumon

Publikációk:

 1. Egy feladat - kétféleképpen, In. POLYGON, matematika, szakdidaktikai közlemények, Szegedi Tudományegyetem, Bolyai Intézet, 1994 IV. kötet, 1.sz, 77-79
 2. Lefedések hatszögtáblán, In. Matematikatanár-képzés, matematikatanár-továbbképzés, 1994/2, 93-105
 3. Lefedések hatszögtáblán - egy meglepő eredmény, In. A Matematika Tanítása, 1994/4, 6-9
 4. Egy szélsőértékfeladat - kilenc megoldás, In. Matematika Módszertani Lapok, 1994, 1.évf. 3.sz, 8-15
 5. Újabb eredmények hatszögtáblán, In: A Matematika Tanítása, 1996 /1, 14-21
 6. Kutassunk együtt! In. Matematika Módszertani Lapok, 2.évf. 2.sz, 1995, 25-30
 7. Belegung von Sechsecktafeln mit Sechseckstreifen, [Hatszögtáblás lefedések hatszöglécekkel] In. Praxis der Mathematik, Aulis Verlag, Deubner Co KG, Köln, 1997/1, 26-28
 8. Rejtett kincsek, avagy tűnődés egy szokatlan feladattípuson, In: A Matematika Tanítása, 1997/2, 3-6
 9. Belegungsprobleme auf Sechsecktafeln, [Lefedési problémák hatszögtáblákon] In. Beiträge zum Mathematikunterricht 1997, Verlag Franzbecker, 1997, 56-60
 10. Bemerkung zu einer Extremwertaufgabe, [Megjegyzés egy szélsőértékfeladathoz] In: Praxis der Mathematik, Aulis Verlag, Deubner Co KG, Köln, 1997/6, 279-280
 11. Mathematikforschung "im Kleinen", [Matematikakutatás "kicsiben"] In. Parisot, K. J. / Vásárhelyi, É. (Hrsg.), Integrativer Unterricht in Mathematik, Abakus Verlag, Salzburg, l997, 123-129
 12. Versteckter Schatz - Erfahrungen über eine ungewöhnliche Aufgabenfamilie unter Studenten, [Elrejtett kincs - tapasztalatok egyetemisták körében egy szokatlan feladatcsaláddal kapcsolatban] In: Beiträge zum Mathematikunterricht 1998, Franzbecker Verlag, 1998, 82-86
 13. Kleine Forschungen in Mathematikstunden, [Kis kutatások matematikaórákon] In: Beiträge zum Mathematikunterricht, 1999, Franzbecker Verlag, 61-64
 14. CABRI-Geometria, segítőtárs a geometria tanulásában, In. A Matematika Tanítása 1998/5, 3-7
 15. Mire használjuk (és mire ne) a CABRI-geometriát In. Matematikatanár-képzés, Matematikatanár-továbbképzés 1999/November, 55-62
 16. Nyitott és nyitható feladatok a tanárképzésben és a matematikaoktatásban In. A Matematika Tanítása, 2000/1, 7-15
 17. Szükséges-e szemléletváltás az új technológiák megjelenésével a matema-tikaoktatásban? In: A Matematika Tanítása, 2001/1, 3-6
 18. A matematika alkalmazásai az oktatásban - a gyakorlatorientált matematikaoktatás tegnap és ma, In: A Matematika Tanítása, 2001/3, 3-13
 19. Traditionen und neue Möglichkeiten des anwendungsorientierten Mathematik-unterrichts in Ungarn, [Hagyományok és új lehetőségek a gyakorlatorientált matematikaoktatásban Magyarországon] In. Beiträge zum Mathematikunterricht, Franzbecker Verlag, 2001, 73-77
 20. Valóságközeli matematikaoktatás tegnap és ma, (tanítási segédanyag 5-12. évfolyam számára), In.Tanári Kincsestár, RAABE Tanácsadó és Kiadó Kft., 2002 március, 2.1, 1-26
 21. Bővül a számkör - Közönséges törtek az 5. évfolyamon, In. Tanári Kincsestár, RAABE Tanácsadó és Kiadó Kft., 2002 május, 2.1, 1-30
 22. A TI-83 grafikus számológép alkalmazási lehetőségeiről a 10-14 éves korosztály matematika tanításában, In: "Matek" Hírlevél, 5. 2003 január, 5-7
 23. Üben in der Planung des Mathematikunterrichts [Gyakorlás a matematikatanítás tervezésében], disszertáció, Salzburg, 2003
 24. A gyakorlás újfajta értelmezése a matematikadidaktikában és a matematikatanárok képzésében In: A Matematika Tanítása, 2004/3. 10-15
 25. Nyitott feladatok a matematikaórán (tanítási segédanyag a 6.-9. évfolyamok számára) In. Tanári Kincsestár, RAABE Tanácsadó és Kiadó Kft., 2004 szeptember 1.1 1-26
 26. Über einen allgemeinen Übungsbegriff bei verschiedenen Unterrichtsmethoden in der Planung des Mathematikunterrichtes
 27. Konsequenzen für die Übungsforschung [Egy általános gyakorlásfogalomról a matematikatanítás tervezésében különböző tanítási módszerek esetén, következmények a gyakorláskutatás számára] In. TMCS, Debrecen, 2005/2 1-26
 28. Eine neue Verwendung von elektronischen und herkömmlichen Mitteln am Beispiel der Lösung eines geometrischen Problems in der Klasse 7 [Elektronikus és hagyományos eszközök új alkalmazása egy hetedikes geometria feladat megoldásának példáján] In. Parisot, K. J. / Vásárhelyi, É. (Hrsg.): Positionen-Mathematikdidaktik in Entwicklung, Abacus, Salzburg, 2005
 29. Planung und Analyse des Übens - ein Beispiel und Konsequenzen, In. Beiträge zum Mathematikunterricht, Franzbecker Verlag, 2005, 53-57
 30. Üben in der Planung des Mathematikunterrichtes, (rövid ismertető), In. JMD, 26 2005/2 160-161, B.G. Teubner Verlag, Wiesbaden
 31. Analyse eines geometrischen Problems für die Klassen 7-11 [Egy geometriai probléma elemzése 7-11 osztályosoknak] In. Beiträge zum Mathematikunterricht 2006 Osnabrück Franzbecker Verlag 103-107
 32. Hagyományos és problémaorientált feladatok kapcsolatának vizsgálata az iskolai gyakorlatban In: A Matematika Tanítása, 2007/1, 3-9
 33. Valóságközeli problémák, hétköznapi matematika (tanítási segédanyag a 6-10. évfolyamok számára, In. Tanári Kincsestár, RAABE Tanácsadó és Kiadó Kft., 2007 március 1-32
 34. Valóságközeli matematika (munkafüzet és tanári segédkönyv CD), Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2007
 35. Analyse von Lösungswegen und Erweiterungsmöglichkeiten eines Problems für die Klassen 7-11 [Egy probléma megoldási és általánosítási lehetőségei a 7-11 évfolyam számára] In. TMCS, Debrecen, 2007 5/1 231-249
 36. Weiterdenken und Verallgemeinerungsmöglichkeiten eines Problems für Klassen 7-11, In. Beiträge zum Mathematikunterricht 2007, Franzbecker Verlag 103-107
 37. Modellezési feladatok a matematikaórán, In. Tanári Kincsestár RAABE Tanácsadó és Kiadó Kft., 2007 december 1-25
 38. Hagyományos és problémaorientált feladatlapok az iskolai gyakorlatban In. Iskolakultúra 2008/1, 78-92
 39. Projektek a matekórán, In. Tanári Kincsestár, RAABE Tanácsadó és Kiadó Kft., 2008 június 1-32
 40. Modellezés az iskolai gyakorlatban (társszerzővel: Vancsó Ödön), In. A Matematika Tanítása, 2008/5, 3-11
 41. Modellierungs- und Anwendungsaufgaben im Unterricht und in der Lehreraus- und fortbildung- Wirkungen eines Lehrerfortbildungkurses auf die Teilnehmer, [Modellezési és alkalmazási feladatok a tanításban és a tanártovábbképzésben- egy továbbképző tanfolyam hatásai a résztvevőkre] (társszerzővel: Vancsó Ödön) In. Beiträge zum Mathematikunterricht, 2009 Hrsg: M. Neubrand, WTM - Verlag Münster
 42. A hétköznapok matematikája, munkafüzet 3. osztályosoknak, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2010
 43. A hétköznapok matematikája, munkafüzet 4. osztályosoknak, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2010
 44. Mathematik im Alltag - Realitätsnahe Aufgabentypen in den Klassenstufen 3 und 4, [Matematika a mindennnapokban - valóságközeli feladattípusok 3. és 4. osztályosoknak] In.: Lindmeier, A. & Ufer, St. (Hrsg.): Beiträge zum Mathematikunterricht 2010, WTM - Verlag Münster 2010, 129-132
 45. Hidden Treasures in the Problem Solving Teaching [Rejtett kincsek a prob- lémamegoldás tanításában] In.Kinga Szűcs (Ed.): Problem Solving in Mathematics Education, 2010 Jena, WTM - Verlag, Münster, 2011, 20-32
 46. Valóságközeli feladatok a tanárképzésben, In. Természettudomány tanítása korszerűen és vonzóan, Nemzetközi szeminárium, ELTE, TTK, Főszerk.: Tasnádi Péter, 2011 663-668
 47. Entwicklung auch des problemlösenden Denkens von Lehramtstudenten in den Wahlfachseminaren "Realitätsnahe Aufgaben" , In. Beiträge zum Mathematikunterricht, 2012, Weingarten, 73-76 http://www.mathematik.uni-dortmund.de/ieem/bzmu2012/
 48. Mivel is kezdjünk? Témaindító feladatokról a "tört szorzása törttel" anyagrész kapcsán (társszerzővel: Anke Wagner), In. A Matematika Tanítása, 2012/2 3-8,
 49. Titanic a Balatonon - Modellezési feladatok matematikából (feladatgyűjtemény középiskolásoknak) - Műszaki Kiadó 2012
 50. Százalékok kezdőknek és haladóknak In. Fejlesztő matematika, (kompetenciafejlesztő feladatbank tanároknak) 5-12. évfolyam, Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft., Budapest, 2012, 4.kötet 1-16
 51. The Application of Modelling Tasks in the Classroom - Why and How? With reflections on an EU teacher training course [Modellezési feladatok használata az osztályteremben - Miért és hogyan? Reflexiókkal egy EU által finanszírozott tanárképző tanfolyammal kapcsolatban] (Vancsó Ödön, Koren Balázs társszerzőkkel), In.TMCS, Debrecen , (megjelenés alatt)
 52. Der erste Eindruck entscheidet! - Über die Kunst gute Einstiegsaufgaben zu stellen - am Beispiel der Multiplikation von Brüchen [Az első benyomás a döntő!- a jó bevezető feladatok készítésének művészetéről-a törtek szorzásának példáján] (társszerzővel: Anke Wagner) In. Praxis der Mathematik (megjelenés alatt)
 53. Feladatok és rokonaik, avagy variációk egy témára, In. Fejlesztő matematika, (kompetenciafejlesztő feladatbank tanároknak) 5-12. évfolyam, Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft., Budapest, (megjelenés alatt)

Tankönyvek:

További publikációk a Matematikadidaktikai fórumon