Fejezetek az elemi matematikábólG-ta, mm5t2em8a

általános iskolai tanár

heti 2 óra gyakorlat, 2 kredit, javasolt félév: 8.

A tantárgy célja:

A hallgatók legyenek tisztában a leszakadó, illetve a tehetséges gyerekek támogatásának lehetőségeivel.

Ismerjenek és aktívan kezeljenek valószínűségi játékokat, a valószínűségszámítás elemeit.

Tematika:

Valószínűségszámítás és matematikai statisztika feladatok az általános iskolában és a gimnázium első két évében. Leszámlálások, összes eset számbavétele, ábrázolás gráfokon, esetek rendszerezett felsorolása. Helyzetparaméterek, azaz a medián a módusz és az átlag értelmezése tanulók által végzett kísérletek alapján. Játékok ismeret, legalább 2-3 foglalkozást szánunk gyakorlati kísérletek megtervezésére, végrehajtására és azok elemzésére.

A leszakadók, illetve a tehetséggondozáshoz kapcsolódó magyarországi támogatások, lehetőségek, versenyek és feladatbankok áttekintése, szemelvények az egyes versenyek jellegének megfelelően, típusfeladatok. Egyéni és csapatversenyek.

Értékelés

A gyakorlati jegyet a gyakorlatokon végzett munka, a beadandó feladatok, megtartott hallgatói előadások és maximum egy zárthelyi dolgozat eredménye határozza meg.

Ajánlott irodalom

Kapcsolattartás

Wintsche Gergely