Elemi matematika1g-tk

Osztatlan tanár szak

Heti 2 óra gyakorlat, 2 kredit, javasolt félév: 2.

A tantárgy célja:

A tantárgy célja a hallgatók feladatmegoldó képességének fejlesztése, az iskolai alkalmazások szempontjából is fontos feladatmegoldási rutin kialakítása, illetve növelése. Az Elemi matematika tárgy a magyar feladatorientált matematikaoktatásra való felkészüléshez kínál tartalmi és módszertani elemeket. Egyfelől feleleveníti, elmélyíti a feladatkészletet, másrészt tudatosítja az egyes feladatok lehetséges szerepét a matematikatanulási folyamatban. Éppen ezért minden félévben önálló feladatelemzést is kell írásban készíteni adott szempontok szerint. A tárgy további célja jártasság megszerzése különböző nehézségű feladatok megoldásában, különböző korosztályoknak szóló versenyek és feladataik megismerése. Az internet felhasználásával „modern”, újszerű feladatok megismerése. Az egyes feladatok és egy-egy megoldási mód lehetséges funkciója a matematikatanítás folyamatában.

Tematika:

Követelmények

Értékelés

gyakorlati jegy

Pótlás módja

Keresztfélév a következő félévben

Ajánlott irodalom

Kapcsolattartás

Török Judit

Szempontrendszer a beadandóhoz és egy feladatelemzés minta