Szakszövegek írása

Osztatlan matematika tanári szak

heti 2 óra gyakorlat, 2 kredit, javasolt félév: 1.

A tantárgy célja:

A tárgy célja olyan szakszövegek előállítására való felkészítés, amelyekre a hallgatóknak tanulmányaik során alapvetően szükségük van (beadandó dolgozatok, szakdolgozat, prezentációk, kutatáshoz szükséges technikai ismeretek stb.).

Tematika:

Követelmények

Értékelés

gyakorlati jegy

Pótlás módja

Félév végi teszt szolgál a beadandókra kapott jegy javítására. Pótlásra az óra jellegéből adódóan nincs mód.

Keresztfélév a 2. félévben.

Ajánlott irodalom

Kapcsolattartás

Fried Katalin