Elemi matematika5G-tg

Osztatlan tanár, 12 féléves képzés

heti 2 óra gyakorlat, 2 kredit, javasolt félév: 9.

A tantárgy célja:

A hallgatók legyenek tisztában a valószínűségszámítás és a statisztika oktatásának módszertani és tartalmi kérdéseivel. Tudjanak szabadon alklamazni játékokat, tervezni órákat és feladatokat a valószínűségi és a statisztikai fogalmak megalapozásához.

Tematika:

Értékelés

A gyakorlati jegyet a gyakorlatokon végzett munka, a beadandó feladatok, megtartott hallgatói előadás(ok) és maximum egy zárthelyi dolgozat eredménye határozza meg.

Ajánlott irodalom

Kapcsolattartás

Wintsche Gergely