Elemi matematika6G-tg mm5t2em9g

Osztatlan tanár, 12 féléves képzés

heti 2 óra gyakorlat, 2 kredit, javasolt félév: 9.

A tantárgy célja:

A hallgatóknak legyen képe és ismerete a leszakadó gyerekek támogatásának lehetőségeiről, fejlesztésükről. A tehetséges gyerekek felismerése, támogatása, a matematika és a gondolkodás örömének megtalálása.

Versenyek és felkészítés a versenyekre.

Tematika:

Értékelés

A gyakorlati jegyet a gyakorlatokon végzett munka, a beadandó feladatok, megtartott hallgatói előadások és maximum egy zárthelyi dolgozat eredménye határozza meg.

Ajánlott irodalom

Kapcsolattartás

Wintsche Gergely