Problémamegoldó Gyakorlat

Osztatlan matematika tanári szak

heti 2 óra gyakorlat, 2 kredit, javasolt félév: 1.

A tantárgy célja:

A tantárgy célja a hallgatók problémamegoldási képességének fejlesztése, feladatmegoldási rutin kialakítása, illetve növelése, a szövegértési kompetencia fejlesztése, a fogalmazási készség fejlesztése.

Tematika:

Követelmények

Értékelés

gyakorlati jegy

Pótlás módja

Keresztfélév a 2. félévben.

Ajánlott irodalom

Kapcsolattartás

Korándi József

A kitűzött feladatokat ide kattintva lehet letölteni: Letöltés »