ELTE címer
ELTE TTK Matematikai Intézet
Matematikatanítási és Módszertani Központ

A VARGA TAMÁS MÓDSZERTANI NAPOK

1989 óta minden év november elején rendezi az ELTE Tanárképző Főiskolai Karának Matematika Tanszéke, illetve annak jogutódja az ELTE TTK Matematikatanítási és Módszertani Központ és a Bolyai János Matematika Társulat a Varga Tamás Módszertani Napokat.
Az első Varga Tamás Napot Császár Ákos professzor nyitotta meg, előadásában Varga Tamásról emlékezett meg. Az életrajz és az életmű rövid bemutatásán túl Császár Ákos Varga Tamás matematikájának, matematikatanítási eredményeinek akkor is és ma is érvényes aktualitását elemezte.
A Varga Tamás Módszertani Napok talán legfontosabb jellegzetessége, hogy egyszerre szól a matematikatanítás módszertanának oktatóihoz, kutatóihoz, az összes korosztályt tanító gyakorló matematikatanárokhoz (az elsősökétől kezdve a felsőtagozaton és a gimnáziumokon keresztül egészen a különböző szakképző intézmények tanáraiig illetve a főiskolai és egyetemi oktatókig)és a matematika tanárszakos hallgatókhoz.
2007 óta a Varga Tamás Módszertani Napokat az Eötvös Tudományos Műhelyek (Eötvös Workshop in Science)keretében szervezi az ELTE TTK Matematikai Intézet Matematikatanítási és Módszertani Központja.
A programról: A Varga Tamás Módszertani Napok rendezvénysorozatnak programját mindig igyekszünk úgy összeállítani, hogy a matematikatanítás minél több területét érintsék. Az évek során kialakult a konferenciák hagyományos szerkezete. Péntek délután a megnyitó szavak után a meghívott (általában külföldi) előadók előadásai következnek, majd plenáris és szekció-előadásokkal folytatódik a munka. Az előadásokon kívül gyakorlati foglalkozások, workshopok is gazdagítják a programot és adnak az oktató-munkában közvetlenül felhasználható ismereteket. Többek között bemutatót tartott a TEXAS Instrument, CASIO, volt gömbi geometria, 2009-ben például az interaktív tábla használata a matematika órán is a program része.
A program része a szombat délutáni fórum, melynek témája (mint mindig) aktuális módszertani és oktatáspolitikai kérdés, amit általában élénk vita, nagy érdeklődés kísér (az érettségi jövője, BSC-MSC, a matematika szintfelmérő tapasztalatai a TTK-n, stb).
Az előadók hazai és külföldi neves szaktekintélyek. Közülük többen, mint például T. O'Brien, D. Fielker, W. Zawadowski Varga Tamás munkatársai, barátai és tisztelői voltak, és mások, akik az ő példájukat is követve később kapcsolódtak be a matematikatanítás megújításáért végzett munkába. A rendezők nemzetközi kapcsolatai, a közös pályázati programok tovább szélesítették a külföldi előadók körét. Voltak japán, olasz, finn, angol, német előadók is.
A rendezvénysorozat népszerűsége és egyre növekvő súlya lehetővé tette, hogy szélesítsük a programot. 2001 óta szervezünk angol nyelvű szekciót, amely igen fontos a TDK-munkát végző hallgatók, a módszertani doktoranduszok és a kétnyelvű képzésben résztvevő tanárszakos hallgatók számára. Az angol nyelvű szekciónk hangulatában is igyekszik hasonlítani a hasonló angol szakmai rendezvényekhez, nemzetközi konferenciákhoz. Ezek vezetéséhez általában külföldi előadót kérünk fel. A szekcióban lehetőséget kapnak fiatal kutatók, doktoranduszok, hogy eredményeiket ismertessék, az angol nyelvű előadások tartását, megértését, az angol nyelvű diszkussziót gyakorolhassák.
A Módszertani Napokon elhangzott előadások jelentős része rendszeresen kötetben is megjelenik, így az érdeklődők rendelkezésére állnak azok szövegei a Matematikatanárképzés, Matematikatanár-továbbképzés című kiadványban.
Szeretnénk, ha ez a népszerű rendezvény sokáig az ELTE TTK falai között zajlana, hogy hozzájárulhassunk a tanárképzés körüli bizonytalanság eloszlatásához és a matematika tanári pálya népszerűsítéséhez.
Varga Tamás születésének 90. évfordulója kapcsán középiskolás diákok is részt vettek a 2009. november 6-án és 7-én tartott rendezvényen.