Szakdolgozati témák

A Matematikatanítási és Módszertani Központ által meghirdetett szakdolgozati témák

Ambrus Gabriella

A problémamegoldó gondolkodás tanítása-tanulása problémafelvetéssel

A problémamegoldás a matematikaórán nemcsak a matematikai tehetséggondozást jelenti. Ennek a szemléletnek fontos magyar hagyományai is vannak. A témában hazai és nemzetközi szakirodalom feldolgozása, problémafelvetési módszerek kipróbálása a gyakorlatban, saját anyag készítése és iskolai kipróbálása egyaránt szóba jön.

Ajánlott irodalom:

A hiba szerepe a matematika tanulásában

"Ha hibákról van szó, elsősorban a tanulók által elkövetett és javításra váró hibákra, hiányosságokra gondolunk. A téma azonban még több figyelmet érdemel, hiszen például tanulni lehet a hibákból, és a hibákat alkalmasan fel is lehet használni. Az is fontos, hogy a hibák megfelelően elemzésre kerüljenek, megvizsgálva többféle körülményt. A szakdolgozat témája konkrétan a hallgatóval történő megbeszélés alapján alakul ki."

Ajánlott irodalom:

Nyitott feladatok az iskolai gyakorlatban

Az órákon hagyományosan zárt feladatokkal dolgoznak a tanulók, ezzel szemben a nyitott feladatok alkalmazása többféle módszertani lehetőséget is kínál. Az is tény, hogy elég sok zárt-nak tűnő feladat valójában nyitott, csak éppen nem vesszük észre…. A dolgozat célja többféle lehet: a magyar hagyományok tanulmányozása ezen a téren, nyitott feladatok gyűjtése, rendszerezése és készítése különféle források felhasználásával,- ami minden esetben iskolai kipróbálással egészül ki.

Ajánlott irodalom:

Csapodi Csaba

Értékelés, vizsgák, mérések a matematikatanítás során

"A tanulói munka vizsgálata fontos része a tanári munkának. A matematika ebből a szempontból (is) különleges szerepet tölt be: egyfelől a különböző mérések eszközeként, másfelől mivel gyakorlatilag minden mérés-értékelés (középiskolai felvételi vizsgák, nemzetközi mérések, kompetencia-mérés, érettségi vizsga) során a felmért tantárgyak között van. Vizsgálható a magyarországi gyakorlat és a nemzetközi példák egyaránt."

Ajánlott irodalom: Csapodi Csaba: A matematika érettségi vizsga elemzése 2005-2015, PhD értekezés

Fried Katalin

Versenyfeladatok a közoktatásban

Többéves tapasztalat, hogy a korábbi versenyfeladatok fokozatosan beépülnek a közoktatásba, a normál tananyagba, hiszen ezek feldolgozásához nem bővebb ismeretek, hanem csak komplexebb gondolkodásmód szükséges. Meg lehet vizsgálni korábbi és újabb versenyfeladatokon, hogy melyek alkalmasak közoktatásbeli feldolgozásra, illetve esetleg már be is kerültek oda, illetve van-e, mi lehet akadálya annak, hogy egy-egy versenyfeldat bekerüljön egy-egy órai munkába, szakköri foglalkozásra. A versenyfeladatok differenciálásra, tehetséggondozásra is alkalmasak, ezt a kérdéskört is érdemes vizsgálni.

Ajánlott irodalom: Versenyfeladat példatárak

Koren Balázs

Okostelefonok a matematikaoktatásban

Okostelefonok, tabletek, digitális eszközök alkalmazása a matematikaoktatás során. A szakdolgozat pontos témája a hallgatóval való konzultáció során konkretizálódik. Milyen módon tudjuk a 21. századi eszközöket a matematikatanításban alkalmazni. Mesterséges Intelligencia, drónok, okostelefonok, tabletek, ...

Wintsche Gergely

Játékok a matematikában, matematika a játékokban

A tanítás során sokan és sokféle értelemben használják a játék fogalmát. A hallgató bemutatja a lehetséges értelmezéseket és kiemeli néhány játék kapcsán annak matematikai hátterét.

Tankönyvelemzés

A hallgató elkészíti néhány tankönyv statisztikai alapokon nyugvó feldolgozását, és összehasonlító elemzést végez matematikai, illetve módszertani szempontból, lehetőleg a statisztikákra támaszkodva.