A megoldásra 40 perc áll rendelkezésre. Egy feladat helyes megoldása 2 pontot, hibás megoldás −1 pontot ér.

 1. Feladat
  Milyen hosszú egy nap harmadának a fele?
  A) 4 óra
  B) egyketted óra
  C) 2 óra
  D) egyketted óra
 2. Feladat
  A MOSAT mosóport kocka alakú dobozokban forgalmazzák, melyek éle 10 cm hosszú. A gyártó úgy dönt, hogy a doboz minden élét 10%-kal megnövelik. Ekkor a doboz térfogatának növekedése
  A) 21 cm3
  B) 10 cm3
  C) 100 cm3
  D) 331 cm3
 3. Feladat
  Annak a valószínűsége, hogy az {1,2,3,4,5} számjegyek egy véletlenszerű permutációjával kapott ötjegyű szám 6-tal osztható
  A) egyketted
  B) egyhatod
  C) 0
  D) ketteőötöd
 4. Feladat A {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} halmaz azon 5-elemű részhalmazainak száma, amelyek tartalmazzák a 0-t
  A) 10 alatt az 5
  B) 9 faktor per 4 faktor
  C) 10 alatt az 4
  D) 9 alatt az 4
 5. Feladat
  A valós számok halmazának legbővebb részhalmaza, amelyen az fx függvény értelmezhető, a
  A) 5 a válasz
  B) 5 b válasz
  C) 5 a válasz
  D) 5 a válasz
 6. Feladat
  A 2x2 + 2y2 +4x =0 egyenletű kör sugara
  A) r=1 egység
  B) r=2 egység
  C) r=3 egység
  D) r=4 egység
 7. Feladat
  Melyik grafikonhoz tartozik az a függvény, amelyre az alábbi állítások mindegyike igaz?
  1. A függvénynek van lokális szélsőértéke.
  2. Az értelmezési tartomány negatív elemeire a függvény monoton növő.
  3. A függvénynek nincs zérushelye.
  A) 7 a válasz
  B) 7 b válasz
  C) 7 c válasz
  D) 7 d válasz
 8. Feladat
  Az ábrán látható grafikonhoz tartozó y = a(x+b)2 + c egyenletben szereplő paraméterek értéke 8-as ábra
  A) a = -1; b = -3; c = 4
  B) a = 1; b = -3; c = 4
  C) a = 1; b = 3; c = 4
  D) a = -1; b = 3; c = 4
 9. Feladat
  Határozza meg m és b értékét az y = mx + b egyenes egyenletében, ha az átmegy a P1=(0;0) és a P2=(4;8) pontokon!
  A) m = 4, b = 0
  B) m = 0, b = 2
  C) m = 0, b = 8
  D) m = 2, b = 0
 10. Feladat
  Ha logb 2 = egyharmad , akkor logb 32 értéke
  A) ötharmad
  B) - ötharmad
  C) 2
  D) 5
 11. Feladat
  Egy populációban a baktériumok száma mértani sorozat szerint növekszik. 1 órakor a populációban 1000 baktérium van, 3 órakor pedig 4000. Ennek megfelelően 7 órakor a baktériumok száma
  A) 1000 + 4·2000
  B) 1000 + 3·3000
  C) 1000·26
  D) 11 d válasz
 12. Feladat
  Legyen d egy valós szám. Ekkor az eltérést 3d és -5 között a következő formula fejezi ki
  A) 3d - 5
  B) 3d + 5
  C) |3d + 5|
  D) Az eltérést nem lehet kifejezni, mert d nem ismert.
 13. Feladat
  a) 121 ember közt biztosan van 10 olyan, aki ugyanabban a hónapban született.
  b) 121 ember közt biztosan van 11 olyan, aki ugyanabban a hónapban született.
  c) 121 ember közt biztosan van 12 olyan, aki ugyanabban a hónapban született.
  Az a), b) és c) állítások között az igazak száma
  A) 0 B) 1 C) 2 D) 3
 14. Feladat
  Az (1;-2) és (3;p) vektorok pontosan akkor zárnak be hegyesszöget, ha
  A) 0 < p
  B) p < - kétharmad
  C) p < háromketted
  D) háromketted < p
 15. Feladat
  Egy szabályos háromszög területének mérőszáma megegyezik a beírt kör sugara háromszorosának mérőszámával. Ekkor a háromszög oldalának mérőszáma
  A)gyökhárom
  B) 2
  C) 1
  D) nem meghatározható
 16. Feladat
  Egy pozitív tagú számtani sorozat kétszázadik eleme a századik elem kétszerese. Ekkor
  A) a300 = (a100)3
  B) a300 = a3 · a100
  C) a300 = 3a100
  D) a300 = nem fejezhető ki a100 segítségével.
 17. Feladat
  Melyik a valószínűbb az alábbi dobássorozatok közül, ha egy szabályos dobókockát egymás után hatszor feldobunk? I. dobássorozat: 5, 5, 5, 3, 3, 3 II. dobássorozat: 5, 3, 1, 4, 2, 3
  A) II. a valószínűbb.
  B) I. a valószínűbb.
  C) Egyenlő a valószínűségük.
  D) Ennyi információból nem lehet eldönteni, hogy melyik a valószínűbb.
 18. Feladat
  A cos2x = 1 egyenlet [0;2pi] intervallumba eső valós gyökeinek száma
  A) 0
  B) 1
  C) 2
  D) 3
 19. Feladat
  Az |x2 - 100| egyenlőtlenség pozitív egész megoldásainak száma
  A) 0
  B) 1
  C) 21
  D) 10
 20. Feladat
  A 20-as képlet egyenlőtlenség pontosan akkor teljesül, ha
  A) -2 < x
  B) 2 < x
  C) x < -2
  D) -2 < x ≤ 2