A megoldásra 40 perc áll rendelkezésre. Egy feladat helyes megoldása 2 pontot, hibás megoldás -1 pontot ér.

 1. Feladat
  Hányféleképp állíthatunk sorba 3 fekete és 3 fehér golyót, amelyek csak a színekben térnek el egymástól?
  A) (3!)2 B) 6! C) 6 alatt a 3 D) 6!/3!
 2. Feladat
  Egy osztály tanulói közül 22 fő jár háromféle szakkör valamelyikére. Pontosan egy szakkörre 17, legfeljebb kettőre pedig 21 diák jár. Hány diák jár mindhárom szakkörre?
  A) 0 B) 1 C) 2 D) 3
 3. Feladat
  Egy régészeti leleten olvasható 1234x6789 szám középső jegye elmosódott. Mekkora valószínűséggel volt az eredeti kilencjegyű szám 3-mal osztható?
  A) 0,3 B) egyharmad C) egykilenced D) 0,1
 4. Feladat
  Milyen befejezéssel válik azonossággá a következő egyenlőség:
  egyenloseg
  A) x + 1 B) x2 - 1 C) x - 1 D) 1 - x
 5. Feladat
  Az alábbiak közül melyikkel egyenlő a gyök27 per gyök12 minusz gyök3 tört értéke?
  A) 1 B) gyök 3 C) egy per gyök 3 D) 3
 6. Feladat
  Melyik állítás igaz a 2009x2 - 2010x - 2011 = 0 egyenlet gyökeire?
  A) A gyökök összege nagyobb 1-nél.
  B) Az egyenletnek nincsenek valós gyökei
  C) A gyökök azonos előjelűek.
  D) A gyökök szorzata nagyobb 1-nél.
 7. Feladat
  Van valós gyöke az
  A) tg(2x)= hétketted
  B) sin2 x = hétketted + cos2 x
  C) sin x = hétketted
  D) 7 per 2tgx = ctg x
  egyenletnek.
 8. Feladat
  Az x ↦ log2 (x + 1) + 3 függvény grafikonja az y tengelyt
  A) -3-nál B) -1-nél C) 3-nál D) sehol sem
  metszi.
 9. Feladat
  Az x ↦ 1/(x-1)+ 1 függvény grafikonja szimmetrikus az
  A) origóra. B) x tengelyre. C) y tengelyre. D) (1;1) pontra.
 10. Feladat
  Az x ↦ x2 - px +1 függvény grafikonja a p paraméter
  A) p = 0 értékére
  B) p = 2 értékére
  C) |p| = 2 értékére
  D) semmilyen értékére sem
  érinti az x tengelyt.
 11. Feladat
  Ha egy háromszög oldalai 1, gyök 2, gyök 3 akkor a legnagyobb szöge
  A) 90° B) 120° C) 60° D) 45°
 12. Feladat
  Az e = (-1;7) és az f = (5;5) vektorok egy paralelogramma átlóvektorai. Ekkor
  A) a paralelogramma egyben négyzet is.
  B) a paralelogramma egyben téglalap is.
  C) a paralelogramma egyben deltoid is.
  D) a paralelogramma egyben rombusz is.
 13. Feladat
  Egy kör területét az egyik húrja egy 5pi és egy 11pi területű darabra osztja. A kör kerülete
  A) 8pi
  B) 2pi
  C) 16
  D) 4pi
  egység.
 14. Feladat
  Az ábrán látható kör egyenlete kör és kordináta rendszer
  A) x2 + y2 + 4x + 4y + 4 = 0
  B) x2 + y2 - 4x + 4y + 4 = 0
  C) x2 + y2 + 4x - 4y + 4 = 0
  D) x2 + y2 - 4x - 4y + 4 = 0
 15. Feladat
  Ha x = log216, y = gyök2 alapu logaritmus4 és z = log464 akkor x, y, z értékek nagyság szerinti sorrendje
  A) x < y < z B) x < y = z C) y < z = x D) z < x = y
 16. Feladat
  Az ábrán az kep
  A) x ↦ |x + 2| + 3
  B) x ↦ -|x + 2| + 3
  C) x ↦ -|x - 2| + 3
  D) x ↦ |x - 2| + 3
 17. Feladat
  Ha egy szám osztható
  A) 2-vel és 4-gyel, akkor 8-cal is osztható
  B) 3-mal és 4-gyel, akkor 12-vel is osztható.
  C) 3-mal és 6-tal, akkor 18-cal is osztható.
  D) 6-tal és 9-cel, akkor 54-gyel is osztható.
 18. Feladat
  Ha x = sin 80°, y = sin 100° és z = sin 120°, akkor x, y, z nagyság szerinti sorrendje
  A) x < y < z B) x < y = z C) y < z = x D) z < x = y
 19. Feladat
  A egyenlet sin x = egyketted egyenlet [0;10] intervallumba eső gyökeinek száma
  A) 0
  B) 2
  C) 4
  D) 6
 20. Feladat
  Két dobókockával dobunk. Az alábbi A) - D) események közül a legvalószínűbb, hogy
  A) a dobott számok összege páros.
  B) a dobott számok összege páratlan.
  C) a dobott számok szorzata páros.
  D) a dobott számok szorzata páratlan.