A megoldásra 60 perc áll rendelkezésre. Egy feladat helyes megoldása 2 pontot, hibás megoldás -1 pontot ér.

 1. Feladat
  Egy televíziót 20 %-os kedvezménnyel, 60 000 forintért árulnak. A televízió eredeti ára
  A) 69 000 Ft B) 72 000 Ft C) 75 000 Ft D) 78 000 Ft
 2. Feladat
  Az ábrán az f függvény grafikonja látható. Az f egyik lehetséges hozzárendelési szabálya parabola és kordináta rendszer
  A)
  B)
  C)
  D)
 3. Feladat
  A 2 első tíz pozitív egész kitevős hatványának összege:
  A) 2048 B) 2046 C) 1023 D) 1024
 4. Feladat
  Az
  I.
  II.
  III.
  IV.
  függvények közül azoknak a száma, melyek grafikonjának pontosan 1 közös pontja van az x tengellyel
  A) 0 B) 1 C) 2 D) 3
 5. Feladat
  Az tört értelmezési tartománya U , az törté pedig V . Ekkor
  A)
  B)
  C)
  D)
 6. Feladat
  A egyenlet gyökeinek száma
  A) 0 B) végtelen sok C) 2 D) 3
 7. Feladat
  Egy négyszög átlói felezik egymást.
  I. Ez a négyszög biztosan téglalap.
  II. Ez a négyszög biztosan deltoid.
  III. Ez a négyszög biztosan paralelogramma.
  Az I., II., III. állítások közül az igaz állítások száma
  A) 0 B) 1 C) 2 D) 3
 8. Feladat
  Egy nap -ának a -e
  A) 8 óra B) 12 óra C) 16 óra D) 18 óra
 9. Feladat
  Az egyenletnek esetén
  A) nincs gyöke.
  B) két pozitív gyöke van.
  C) két negatív gyöke van.
  D) két különböző előjelű gyöke van.
 10. Feladat
  Egy kocka egyik kiválasztott csúcsából a szomszédos csúcsokhoz vezető vektorok , és . A kiválasztott csúcsból induló és a vele átellenes csúcsba vezető vektor:
  A) .
  B) + + .
  C) - + .
  D) + - .
 11. Feladat
  A)
  B)
  C) 1
  D) -
 12. Feladat
  Azoknak a pozitív egészeknek a darabszáma, amelyek kisebbek 1000-nél és nem oszthatók 8-cal
  A) 124 B) 500 C) 875 D) 876
 13. Feladat
  A satírozott rész az

  egyenlőtlenségek mindegyikét kielégítő pontokat jelöli az ábrán:

  A) B)
  C) D)
 14. Feladat
  Egy téglalap három csúcsa a (–2; 2), (8; 2), (8; 4) koordinátájú pontokban van.

  A negyedik csúcs

  A) (2;-4) B) (2;4) C) (-2;-4) D) (-2;4)
 15. Feladat
  A sin 2x = lg 10 egyenlet gyökeinek száma a (0;12) intervallumban
  A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
 16. Feladat
  kep
  A)
  B)
  C)
  D)
 17. Feladat
  2 dobókockával dobva annak valószínűsége, hogy pontosan két 6-ost dobunk
  A) B) C) D)
 18. Feladat
  Az f( x )= lg x függvény értéke az x = 8 helyen az x = 2 helyen felvett függvényérték
  A) 2-szerese B) 3-szorosa C) 4-szerese D) 5-szöröse
 19. Feladat
  Ha ugyanabban a koordinátarendszerben ábrázoljuk a valós számok halmazán értelmezett

  függvények grafikonját, akkor

  A) f és g grafikonja egybeesik.
  B) f és h grafikonja egybeesik.
  C) g és h grafikonja egybeesik.
  D) három különböző grafikont kapunk.
 20. Feladat
  Az y = 2 x + 1 egyenesre merőleges az y = ax + 1 egyenes, ha
  A) B) C) D)