ELTE címer
ELTE TTK Matematikai Intézet
Matematikatanítási és Módszertani Központ
Matematika tanár
(osztatlan)

Matematika BSc Matematika BSc
tanári szakirány
Matematika tanári MA Matematika tanári MA levelező Speciálkollégiumok a 2016-17-es tanév 2. félévében Doktoranduszoknak

Török Judit

Szobaszám: 3.322

Tel. mellék: 8648

E-mail: t.jutka@gmail.com

Konzultációs órák: szerda 12:00-14:00 vagy egyéni megbeszélés alapján

Oktatott tárgyak:

 • Elemi matematika 3
 • Elemi matematika és módszertan blokk 2
 • Szaktárgyi tanításkísérő szeminárium
 • A fogalmak fejlődése feladatokban
 • Matematika angolul
 • Doktori (PhD) értekezés:

  Angol, belga, magyar és spanyol matematikatanítási hagyományok összehasonlítása

  Publikációk:

  1. Pósa Lajos - Török Judit: Vegyes feladatok (1979) Egyetemi Számítóközpont 43p
  2. Pósa Lajos - Török Judit: Halmazok, sorozatok, sorok (1980) OPI 94p
  3. Török Judit: Téma és variációk (1982) in: Útközben, OPI 50p
  4. Török Judit - Votisky Zsuzsa: Életfa (1983) 20p in: Útközben, OPI
  5. Török Judit: Lewis Carroll (1983) 12p in: Útközben, OPI
  6. Török Judit: A Fibonacci - sorozat (1984) Tankönyvkiadó 88p
  7. Szeredi Éva - Török Judit: Geometria I. osztály (1984) OPI 178p
  8. Török Judit: Érdekes logikai feladatok a Bevezetés a matematikába és az Elemi matematika tantárgyakban (1986) 9p in: Tanárképzés és Tudomány, ELTE TFK
  9. Török Judit: Mozaik - matematika (1986) 4p in: Háttér 1986-87/1,
  10. Szeredi Éva - Török Judit: Kutyakombinatorika (1987) 3p in: Háttér 14/3 sz.
  11. Török Judit: A Fibonacci-sorozatról (1988) 7p in: Tanárképzés és tudomány 4, ELTE TFK
  12. Sztrókay Vera - Török Judit: 1991 Érdekességek és feladatok egy évszámról (1990) Typotex 108p
  13. Pálfalviné Csekő Sári - Sztrókayné Földvári Vera - Török Judit: Kis Matematikusok Baráti Köre Munkafüzet 7. osztály (1991) TIT 38p
  14. Pálfalviné Csekő Sári - Sztrókayné Földvári Vera - Török Judit: Kis Matematikusok Baráti Köre Tanári útmutató 7. osztály (1991) TIT 90p
  15. Pálfalviné Csekő Sári - Sztrókayné Földvári Vera - Török Judit: Kis Matematikusok Baráti Köre Munkafüzet 8. osztály (1991) TIT 36p
  16. Pálfalviné Csekő Sári - Sztrókayné Földvári Vera - Török Judit: Kis Matematikusok Baráti Köre Tanári útmutató 8. osztály (1991) TIT 102p
  17. Szeredi Éva - Török Judit: The Experiences of Two Hungarians in Didsbury (1992) 7p in: Didsbury Ideas, Manchester Polytechnic
  18. Török Judit: Sárkánygörbék (1992) 8p in: Tanárképzés és Tudomány, ELTE TFK
  19. Török Judit: Sárkányörbék, betörők, színes rudal (1993) 16p in: Matematikatanár- képzés matematikatanár-továbbképzés, ELTE TFK Mat.tsz. - Calibra Kiadó
  20. Török Judit: Egy matematikatanár angliai tapasztalatai (1994) 10p in: Új Pedagógiai Szemle XLIV évf. 7-8. szám
  21. Szeredi Éva - Sztrókayné Földvári Vera - Török Judit: Elemi matematika és módszertan (1994) 7p in: Matematikatanár-képzés matematikatanár-továbbképzés, ELTE TFK Mat.tsz. - Calibra Kiadó
  22. Török Judit: Kártyatrükkök (1994) 10p in: Matematikatanár-képzés matematikatanár-továbbképzés, ELTE TFK Mat.tsz. - Calibra Kiadó
  23. Török Judit: Számelmélet (Főiskolai jegyzet 2-14. fejezet 1997), 142p in: Korándi József-Török Judit: Algebra és számelmélet I. köt., N.L.V. Nyomda - ELTE TFK
  24. Török Judit: Absztrakt algebra (Főiskolai jegyzet 1997), N.L.V. Nyomda - ELTE TFK, 150p
  25. Sztrókay Vera - Török Judit: Feladatok megoldása angol és olasz problémák alapján (1997) 10p in: Matematikatanár-képzés matematikatanár-továbbképzés, BJMT - ELTE TFK Mat.tsz. - Calibra Kiadó
  26. Sztrókay Vera - Török Judit: 1998 Érdekességek és feladatok egy évszámról (1997) Mozaik Oktatási Stúdió 111p
  27. Szeredi Éva - Török Judit: Some Tools to Compare Students Performances and Interpret Their Difficulties in Algebraic Tasks (1999) 12p in: Proceedings of the First Conference of the European Society for Research in Mathematics Education, Forschunginstitut für Matematikdidaktik
  28. Radnainé dr Szendrei Julianna - Török Judit: Az önreflexió szerepe és megoldási lehetőségei az egyéni fejlesztésben (2004) in: A tanítás jobbításáért, HAXEL Kiadó
  29. Andrews, P., Carillo, J., Climent, N., De Corte, E., Depaepe, F., Fried, K., Hatch, G., Malaty, G., Op't Eynde, P., Pálfalvi, S., Sayers, J., Sorvali, T., Szeredi, E., Török, J., Verschaffel, L. (2004) International comparisons on mathematics teaching: Searching for consensus in describing opportunities for learning, paper presented to discussion group 11, international comparisons in mathematics education , of the 10th International Congress on Mathematics Education (ICME-10) Copenhagen
  30. Pálfalvi Józsefné - Szeredi Éva - Török Judit: (2005) Matematika, in: Tanuljunk, de hogyan? 89-117, Nemzeti Tankönyvkiadó
  31. Szeredi Éva - Török Judit (2005). Teaching Polygons in the Secondary School: A Comparative Study, in Five Europien Countries, Integrating Multiple Perspectives on Effective Learning Enviroments, 11th Biennal Conference, Nicosia Cyprus
  32. Török Judit (2006). The Mathematics Education Traditions of Europe (METE) Project, Tea ching Mathematics and Computer Science 4/2, 353-364, Debrecen
  33. Szeredi Éva - Török Judit (2007). Teaching Polygons in the Secondary School: A Four Country Comparative Study, Teaching Mathematics and Computer Science, 5/1, 29-65, Debrecen
  34. Radnainé Szendrei Julianna - Török Judit: Proofs in Hungarian Mathematics Education, in: Monography on Proof, Kluwer
  35. Szendrei Julianna: Az önreflexió szerepe és megoldási lehetőségei az egyéni fejlesztésben, in: A tanítás jobbításáért p39-69, Haxel Kiadó 2005. (OTKA T035236 PSP pályázat támogatásával)
  36. Matematika tananyagfejlesztési anyagok, Raabe, Fejlesztő Matematika, 2011-2012
  Fordítások:
  1. Arthur Engel: Gyakorlati problémák szerepe a matematika tanításában (1982) 27p in: Útközben, OPI
  2. Martin Gardner: A Pascal-háromszög (1983) 16p in: Útközben, OPI
  3. Lewis Carroll: Mit mondott Akhillésznek a tekmős (1983) 3p in: Útközben, OPI
  4. Douglas R. Hofstadter: Kis harmonikus labirintus (1983) 32p in: Útközben, OPI
  5. Raymond Smullyan: Mi a címe ennek a könyvnek? (1988) Műszaki Kiadó 248p
  6. Raymond Smullyan: A hölgy vagy a tigris? (1991) Typotex - Műszaki Kiadó 239p
  7. Martin Gardner: Hexaflexagonok (1994) 5p in: Természet Világa
  8. Martin Gardner: A negyedik dimenzió temploma (1994) 4p in: Természet Világa
  9. Martin Gardner: Játszani tanuló gép gyufásdobozból (1994) 4p in: Természet Világa
  10. Martin Gardner: A nevezetes Császár-poliéderről (1994) 4p in: Természet Világa
  11. Martin Gardner: A váratlan akasztás paradoxona (1995) 4p in: Természet Világa
  12. Martin Gardner: Valószínűség és bizonytalanság (1995) 4p in: Természet Világa
  13. Martin Gardner: Poliminók (1996) 5p in: Természet Világa
  14. David Fielker: Geometria mint matematikai tevékenység (1995) 20p in: Matematikatanár-képzés matematikatanár-továbbképzés, ELTE TFK Mat.Tsz. - Calibra Kiadó
  15. Martin Gardner: Penrose-csempézés (1997) 6p in: Természet Világa
  16. Martin Gardner: Penrose csempéi. Második rész (1997) 4p in: Természet Világa
  17. Martin Gardner: Newcomb paradoxona (1998) 3p in: Természet Világa
  18. Gillian Hatch: Itt nem lenne ugyanaz! (1999) in: Új Pedagógiai Szemle
  TÁMOP elektronikus tankönyvek:
  1. Bevezetés a számelméletbe tanárszakosoknak, TÁMOP4.1.2.A/1-11/2011-0073, 2012 (társszerzőkkel)
   http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/algebra1/algebra1-vegleges-utf8.pdf
  2. Bevezetés a klasszikus algebrába tanárszakosoknak, TÁMOP4.1.2.A/1-11/2011-0073, 2013 (társszerzőkkel)
   http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/algebra2/algebra2-vegleges-utf8.pdf
  3. Bevezetés a modern algebrába tanárszakosoknak, TÁMOP4.1.2.A/1-11/2011-0073, 2012 (társszerzőkkel)
   http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/algebra3/algebra3-vegleges-utf8.pdf
  4. Elemi matematika példatár, TÁMOP4.1.2.A/1-11/2011-0064, 2013 (társszerzőkkel)