ELTE címer
ELTE TTK Matematikai Intézet
Matematikatanítási és Módszertani Központ
Matematika tanár
(osztatlan)

Matematika BSc Matematika BSc
tanári szakirány
Matematika tanári MA Matematika tanári MA levelező Speciálkollégiumok a 2016-17-es tanév 2. félévében Doktoranduszoknak

Munkácsy Katalin

Szobaszám: 3.318

Tel. mellék: 8050

E-mail: katalin.munkacsy@gmail.com

Konzultáció: kedd 11:00-12:00 csütörtök 12:30-13:30

Oktatott tárgyak:

Publikációk:
Papers-Tanulmányok
 1. Research Studies in Didactics of Mathematics supported by the Operant Motive Test, Debrecen, Teaching Mathematics and Computer Science, 2012. , 21 oldal
 2. The ancient maps and 21 century geometry, (In Hungarian, Az ókori térképek és a XXI. századi geometria) 563-567, Természet világa, 2009. (Peer rewieved by Kántor Sándorné, Molnár Emil)
 3. Social Skills and Mathematics Learning, Philosophy of Mathematics Education Journal No. 21, 2007. Philosophy of Mathematics Education Journal ISSN 1465-2978 (Online) [Ref.: In Acknowledgments , Philip J . Davis : Mathematics & Common Sense A Case of Creative Tension ]
 4. The social determination of mathematics learning, (In Hungarian, A matematikatanulás társadalmi meghatározottsága). Iskolakultúra, 2006. 4. sz. 85-92. p. [Ref: Etnomatematika, wikipedia szócikk, http://epa.oszk.hu/00000/00011/00103/pdf/iskolakultura2006-4.pdf]
 5. Mathematics museum, playhouse and performances in the frame of pre-service training at Eotvos university (With Judit Jasso) (In Hungarian, Matematikai kiállítás, játszóház és előadások tanárszakos hallgatók számára az ELTE TTK-n), Pedagógusképzés, 3. évf. 3. sz., 2005,p. 137-141
 6. Preliminaries for the teaching of non-Euclidean geometries, Creative Mathematics, 2003. 12. 117-119. p., [Ref.: ME 2004e.04159]
 7. The place of Bolyai geometry in the national curriculum, (In Hungarian, A Bolyai-geometria helye a kerettantervben). Matematikatanár Képzés Matematikatanár Továbbképzés 6,(1999-2000)p. 107-113 Calibra Könyvek, Műszaki Könyvkiadó (2003) [Ref.: ME 2004b.00868]
 8. The role of history of mathematics int he teaching of matematics (in Hungarian, A matematikatörténet szerepe a matematika tanításában), 89-94, Iskolakultúra, 2002/5 [Ref.: http://epa.oszk.hu/00000/00011/00060/pdf/iskolakultura_EPA00011_2002_05_089-094.pdf]
Proceedings
 1. Real Objects and Problem Solving in Mathematics Education, p. 180-184, In:The International Scientific Colloquium MATHEMATICS AND CHILDREN (The Math Teacher) = Treci medunarodni znanstveni skup MATEMATIKA I DIJETE (Ucitelj matematike) (3rd, Osijek, Croatia, March 18, 2011) [Ref.: ED517880]
 2. The use of collaborative tools for creating a national multigrade teacher community. (With A. Kárpáti) In: Media inspirations for learning: EDEN Annual Conference. Valencia, Spain, 2010 p. 90-93.(ISBN:978-963-06-9429-2)]
 3. Images-guided mathematics learning - to increase learning opportunities for small schools (In Hungarian: Képekkel irányított matematikatanulás - esélynövelés a kisiskolákban). In Az oktatás közügy,zárókötet / Benedek András, Hunyady Györgyné (eds); M. Ped. Társ., 2009. - p. 644-649. [Hiv.: OSZK, Szociológiai bibliográfia, http://nektar2.oszk.hu/]
 4. Mathematics learning built on pictures, p. 37-42., In: The Second International Scientific Colloquium MATHEMATICS AND CHILDREN (Learning Outcomes) - Monography: Drugi medunarodni znanstveni skup MATEMATIKA I DIJETE (Ishodi ucenja)--monografija, 2009. [Ref.: ED517875]
 5. Presentations made for learning mathematics in multigrade schools. In Beiträge zum Mathematikunterricht 2008. Vásárhelyi, Eva (ed.), Vorträge auf der 42. GDM Tagung für Didaktik der Mathematik. Münster: WTM-Verlag; Münster: Martin Stein Verlag (ISBN 978-3-9811015-7-7/print edition; 978-3-9811015-8-4/CD). 613-616 (2008) [Ref.: ME 2010b.00705]
Others - Egyéb publikációk
 1. Tehetséggondozás hátrányos helyzetű tanulók körében (Gifted pupils from low social class and mathematics learning), Egyetemi doktori (PhD) értekezés, 2012., Debreceni Egyetem, Témavezető Vásárhelyi Éva
 2. Some modern applications of the Poincare disk model of hyperbolic geometry . Abstracts (Ed Csörnyei, Z), MaCS 12, 9th Joint Conference on Mathematics and Computer Science, p. 70, , 2012, Siófok
 3. The impact of language difficulty for the mathematics learning (in Hungarian, A nyelvi hátrány hatása a matematikatanulás folyamatára), MIDK 2011, Szatmárnémeti
 4. The art of teaching mathematics - Master-Teachers about mathematics education,. (Ed, final report, with co-authors)A matematikatanítás mestersége - Mestertanárok a matematikatanításról, Gondolat, 2007. [Ref.: Staar Gyula, Természet Világa 2008. 3., Sulinet, http://www.sulinet.hu/tart/cikk/Seg/0/33452/1]
 5. IT-aided learning of mathematics, increasing of chances, (In Hungarian, Informatikával segített matematikatanulás, esélynövelés) In Kárpáti Andrea (Ed): Esélyteremtés az oktatási informatika eszközeivel. Tanári kézikönyv a 12-14 éves korosztály tanításához. NTK. 2006. 88-92. o.
letölthető publikációs lista
letölthető publikációk a Matematikadidaktikai fórumon