Inhalt - Tartalomjegyzék - Contents

ProMath 2017
GDM Arbeitskreis Mathematiklehren und -lernen in Ungarn - Tagungsband 2018
GDM Arbeitskreis Ungarn - Tagungsband 2016
GDM Arbeitskreis Ungarn - Tagungsband 2015
Előadások - Prezentációk - VTN 2018
Előadások - Prezentációk - VTN 2017
Előadások - Prezentációk - VTN 2016
Előadások - Prezentációk - VTN 2015
Előadások - Prezentációk - VTN 2014
Előadások - Prezentációk - VTN 2013
Előadások - Prezentációk - VTN 2012
Előadások - Prezentációk - VTN 2011
Előadások - Prezentációk - VTN 2010
Előadások - Prezentációk - VTN 2009
Artikel - Cikkek - Articles
Dissertantenseminare - Doktorandusz szemináriumok

Problem Solving in Mathematics Education Proceedings of the 19th ProMath conference 2017 - Content
András Ambrus and Éva Vásárhelyi Proceedings of the 19th ProMath conference
August 30 - September 1, 2017 in Budapest
Éva Vásárhelyi PROMATH 2017 - Preface
Gabriella Ambrus and Eszter Kónya Solving of real situations based problem - experience with teacher training students
Tünde Berta The Competences of Students Majoring in Teacher Training in Mathematics Problem Solving, Lessons Learned from Mathematics Monitor 5 in Slovakia
Alex Friedlander Characteristics of a "Good Problem"
Günter Graumann Problems in the context of the Thales circle
Lilla Korenova and Ibolya Veress-Bágyi Augmented Reality in mathematics education in primary
Zoltán Kovács Mathematics teacher trainees facing the "What-If-Not" strategy - a case study
Jorma Leinonen The Roles of Understanding and Problem Solving in meaningful Learning Mathematics
Meike Ohlendorf Pólya's phase Looking Back in the classroom
Ioannis Papadopoulos and Ioanna Sekeroglou Types of control in collaborative problem solving
Benjamin Rott Problem solving in the classroom: How do teachers organize lessons with the subject problem solving?
Gyöngyi Szanyi Formation of the function concept through concrete problem situations
Kinga Szűcs Teaching Problem Solving in inclusive Classrooms
Éva Vásárhelyi Imaginary interview with András Ambrus
GDM Arbeitskreis Mathematiklehren und -lernen in Ungarn -
Tagungsband 2018
INHALTSVERZEICHNIS INHALT_AKUNGARN_2018.pdf
Gabriella AMBRUS, Johann SJUTS Einleitung
Éva VÁSÁRHELYI In Memoriam Bernd Zimmermann
Gabriella AMBRUS Lehramtsstudierende lösen einfache (offene) Textaufgaben, die auf realen Situationen basieren
Ervin DEÁK Begriffliche Klarstellungen, neue Begriffe und Zusammenhänge im synthetisch-geometrischen Themenkreis "Pythagoreischer Lehrsatz"
Katalin FRIED What makes a problem difficult?
Katalin FRIED, Judit TÖRÖK and Éva VÁSÁRHELYI Premature conjectures
Stefan GÖTZ Die uvw-Sprache in der analytischen Geometrie
Ján GUNČAGA und Karl Josef FUCHS Instrumente zur Begriffsbildung sowie einer "Modernisierung" historischer Materialien
Gregor MILICIC und Karl Josef FUCHS Themen der Numerischen Mathematik an Österreichs Höheren Schulen
Johann SJUTS Aufgabenstellungen zur Metakognition in der Schulmathematik
Szilárd SVITEK Offenen Mathematikaufgaben in Mittelschulen in Komárom und Révkomárom
Ödön VANCSÓ Eine Problemserie, die zur Lösung des Problems "Gut zu wetten" führt
Gergely WINTSCHE Probability problems with calculators
GDM Arbeitskreis Ungarn - Tagungsband 2016
INHALTSVERZEICHNIS INHALT_AKUNGARN_2016.pdf
Gabriella AMBRUS Einleitung
Csaba CSAPODI, Andreas FILLER How much knowledge students need for the high school final exams in mathematics? A comparison between Hungary and Germany
Ervin DEÁK Über eine Realisierung - auf dem Gebiet der Differentialrechnung - der Prinzipien „genetische Methode” und „fundamentale Idee” (beide in einem erweiterten Sinn) I. Teil
Katalin FRIED,
József KORÁNDI
Some experiences according the problem solving course
Katalin FRIED,
Józsefné PÁLFALVI,
Judit TÖRÖK,
Éva VÁSÁRHELYI
What does complexity mean according to Tamás Varga?
Dániel KATONA,
Gergely SZMERKA,
Gergely WINTSCHE
The effects of literacy supporting elements in the new Hungarian mathematics textbooks
Katalin KULMAN Problemlösen in der Grundschule: Spiele im Mathematikunterricht über Bruchzahlen
Johann SJUTS Metakognition beim Lösen mathematischer Probleme
GDM Arbeitskreis Ungarn - Tagungsband 2015
INHALTSVERZEICHNIS CONTENT_AKUNGARN_2015.pdf
Gabriella AMBRUS - Ödön VANCSÓ Einleitung
Gabriella AMBRUS Komplexer Mathematikunterricht im 21. Jahrhundert?
Csaba CSAPODI Evaluation of the Hungarian final exams in mathematics in the last 10 years and presenting the changes from 2017
Ervin DEÁK Über unkonventionelle Richtungen in der geplanten mathematikdidaktischen PhD-Ausbildung an der Universität ELTE und über den Hintergrund in der Lehrerausbildung, samt einigen konkreten inhaltlichen Beiträgen
Katalin FRIED Solving elementary mathematical problems - with didactical background
József KORÁNDI, Judit TÖRÖK, Éva VÁSÁRHELYI Current changes in the teacher training and in the didactical researches
Johann SJUTS Formate zum Aufbau und Nachweis mathematikdidaktischer Kompetenzen
Zsuzsa SOMFAI Didaktik oder/und Psychologie - Die wichtigen algorithmische Erkenntnisse
Emese VARGYAS Entdeckendes Lernen am Beispiel von √3
Gergely WINTSCHE The fundamental principles and the feedbacks of the new mathematics textbooks in Hungary
Bernd ZIMMERMANN Teaching of Mathematics to normal and to gifted pupils. How to combine it?
Előadások - Prezentációk - VTN 2018
Asbóthné Kriston Viktória Nehezen boldoguló gyermekek a matematika órákon
Dukán András Ferenc, Szabó Csaba Szakadékok és hidak a középiskolai és a felsőoktatasi matematika között
Fried Katalin Az absztrakció tanulható
Fried Katalin, Török Judit, Vásárhelyi Éva Konkrét tevékenységtől a szabatos matematikáig
Munkácsy Katalin és Rózsahegyi Eszter Életkori sajátosságok és az analízis tanítása
Princz Péter Kísérletező programozás matematikából
Ungár Ágnes Integrált matematikatanítás a Meixner Iskolában
Előadások - Prezentációk - VTN 2017
Veres Erika and Katalin Fried Suggestions for Hungarian after-school enrichment programs for talented pupils in the Transcarpathians
JAKAB ENIKŐ GeoGebra munkalapok értékelése
Előadások - Prezentációk - VTN 2016
ÁROKSZÁLLÁSI ESZTER How can we help the average ability and gifted students in mathematics at the same time?
JAKAB ENIKŐ Az oktatás során alkalmazható médialehetőségek - prezentáció
Az oktatás során alkalmazható médialehetőségek - cikk
KÁNTOR TÜNDE Dienes Zoltán a matematikaoktatás nagy mágusa és a komplex matematikaoktatás
MOLNÁR EMIL, SCHULTZ BENEDEK? SZIRMAI JENŐ Twisting Euclidean Space: Nil Geometry
PÁLFALVI JÓZSEFNÉ Matematika tantervek Magyarországon az elmúlt 125 évben
PÁLFALVI JÓZSEFNÉ A VARGA TAMÁS MÓDSZERTANI NAPOK első 26 éve
ANNA RYBAK Popularization of Mathematics Based on Experience from Scientific Picnic in Poland - How to Make (Almost) Everyone Interested in Mathematics
DJURDJICA TAKACI, GORDANA STANKOV Collaborative Learning of Function Concept
WILSON, Ashley - RINGER, Stephanie - EVANS, Nick - SETO, Brendan - CAMPFIELD, Julia (Budapest Semesters in Mathematics Education) Standardized Testing in the United States
Előadások - Prezentációk - VTN 2015
AMBRUS ANDRÁS A kidolgozott példák szerepe a matematikai problémamegoldás tanításában
DÖMÖTÖRNÉ HORVÁTH ERZSÉBET Hétköznapi geogebra
KATONA JÁNOS Hibalehetőségek számítógépes szerkesztések és modellezések során
RICHLIK-HORVÁTH KATALIN Hány centiméter a v0?
SZABÓ ZSANETT Hogyan építsünk számelméletet?
VANCSÓ ÖDÖN és még sokan mások Komplex matematikaoktatás a XXI. században
VÁSÁRHELYI ÉVA Út a matematikadidaktikához
VERES ERIKA Nem csak versenyre
Előadások - Prezentációk - VTN 2014
ÁROKSZÁLLÁSI ESZTER Development of combinatorial thinking in Combinatory education, 8th grade (13-14 years old)
GECSE FRIGYES A számok egész részének szerepe a matematikai oktatásban
GYŐRI JÁNOS Lesson study
IVÁNCSÓ VERONIKA Reprezentációk az iskolában
KÁNTOR SÁNDOR A versenyfeladatok ismeretanyagának rendszerezése
RICHLIK KATALIN A matematikusokról alkotott kép és a kompetenciák
WINTSCHE GERGELY Az 5-6. osztályos új generációs matematika tankönyvekről
PÁLFALVI JÓZSEFNÉ Szeredi Éva 1947-2014
RÓZSAHEGYI ESZTER Szeredi Évától tanultam
SZEREDI ÉVA Edison ciszternája
VÁSÁRHELYI ÉVA Szeredi Évától tanultam
VÁSÁRHELYI ÉVA Szeredi Éva tevékenységének egy pici szelete
Előadások - Prezentációk - VTN 2013
BÓTA MÁRIA Motiváló motiváció. Hogyan hangoljuk a gyerekeket a matematika tanulására? Miként tehetjük érdekesebbé a műveletek gyakorlását?
IVÁNCSÓ VERONIKA A gráfok tanítása során fejleszthető tanulói kompetenciák
GORDON GYŐRI JÁNOS és
FRANK ANDREA
A JAPÁN KUMON MÓDSZER 1. 2. 3. 4. részek
KATONA JÁNOS Dinamikus 3D-modellek közzététele
KATZ SÁNDOR Új lehetőségek a matematika tanításában
KÓSA TAMÁS Szigetek. Feladatok, érdekességek a 4. osztályosok tehetséggondozó szakköréről
KUZNIAK, ALAIN (Párizs) Geometriai paradigmák és a geometria tanítása.
RADNÓTI KATALIN és
NAGY MÁRIA
A matematika szerepe a természettudományos képzésben.
RICHLIK KATALIN Minden napra egy kísérlet
Szekeres Ferenc Ötletek a sudoku használatára a tanítási órán.
Előadások - Prezentációk - VTN 2012
Előadások - Prezentációk - VTN 2011
Előadások - Prezentációk - VTN 2010
BAKOS VIKTOR Síkbeli feladatok megoldása térben
Előadások - Prezentációk - VTN 2009
AMBRUS GABRIELLA A hétköznapok matematikája
PAUL ANDREWS Improving Mathematics Education
PETER APPELBAUM Against sense and Representation
KATALIN FÖLDESI The formation of geometrical terms
KATALIN FÖLDESI Hogyan dolgozom a Kenguru-verseny feladataival Svédországban?
HVORECKY, JOZEF Knowledge Management Implications for Mathematics Education
MOLNÁR ISTVÁN Az Erdős-Mordell tétel alkalmazása a háromszög nevezetes pontjaira
PÁLFY PÉTER PÁL Mire jó az algebra?
SZAKÁCSNÉ NAGY SZILVIA Hogyan láthatja a vak tanuló a függvény grafikonját?
SZALAY ISTVÁN Mi maradt meg az érettségi után a matematikából?
SZÁMADÓ LÁSZLÓ Tévedések víg játéka
T.NAGY JUDIT Kompetenciafejlesztés az üzleti képzési ágú felsőoktatásban - Az ActiveMath alkalmazása a kompetenciaközpontú felsőoktatás támogatására
Artikel - Cikkek - Articles
AMBRUS ANDRÁS Nemzetközi tendenciák a matematika oktatásában
AMBRUS ANDRÁS Alkalmazási feladatok
AMBRUS ANDRÁS Feladatok osztályozása az oktatási folyamatban játszott funkciójuk alapján
AMBRUS ANDRÁS Elvek, alappozíciók a "gyakorlatorientált matematikaoktatással" kapcsolatban
AMBRUS ANDRÁS A konkrét és vizuális reprezentációk használatának szükségessége az iskolai matematikaoktatásban
AMBRUS GABRIELLA Valóságközeli feladatok a matematikaórán
AMBRUS GABRIELLA Nyitott feladatok a matematikaórán
AMBRUS GABRIELLA Modellezési feladatok
AMBRUS GABRIELLA Gondolatok a valóságközeli matematikaoktatásról
BERTA TÜNDE Combination of traditional and computer based tools in mathematics education
BERTA TÜNDE Geometriai transzformációk dinamikusan
KATALIN FRIED Matematikai csemegék
KATALIN FRIED and ÉVA VÁSÁRHELYI The Hungarian art of Socratic Method An example in the sense of A. Rényi
KARL JOSEF FUCHS Schulinformatik, quo vadis? Uber die Notwendigkeit zentraler Leitideen (aus: CD Austria - Sonderheft des bm:bwk, Peter Micheutz (Hrsg)
KARL JOSEF FUCHS, ÉVA VÁSÁRHELYI Informatik mit dem TI-92 PLUS und TI-89
KARL JOSEF FUCHS, ÉVA VÁSÁRHELYI Informatika a TI-92 PLUS és TI-89 grafikus kalkulátorokkal
HANS-JÖRG HERBER Adaptive teaching and learning: inner differentiation and individualization by creating prototypes and analogies...
KÁNTOR SÁNDOR A középiskolai matematikatanítás problémái a számonkérés oldaláról, avagy a 2006. évi matematika írásbeli tanulságai
KEMLER ANIKÓ A diszkalkulia korai felismerése és terápiája az iskolában
LÁSZLÓ ISTVÁN Szingularitások és kezelésük a dinamikus geometriai rendszerekben
PARTHASSARATHI MUKHOPADHYAY Concept of Zero in Indian Antiquity
KATALIN MUNKÁCSY Presentations, made for learning mathematics in multigrade schools
KATALIN MUNKÁCSY Fejlesztő programok összevont tanulócsoportos iskolákban
KATALIN MUNKÁCSY Múzeumi gyakorlat matematika szakos hallgatóknak
KATALIN MUNKÁCSY PRESENTATIONS, MADE FOR LEARNING MATHEMATICS IN MULTIGRADE SCHOOLS
TAMÁS RADNAI Interaktív feladatlap elhelyezése e-tananyagban
RICHLIK KATALIN Tantárgyak közti kölcsönhatás, ha a tanár személye megegyezik
RICHLIK KATALIN Felelősségünk az oktatásban
VÁSÁRHELYI ÉVA Mi jogosítja fel a didaktikust arra, hogy tudományos tevékenységnek tekintse azt, amit csinál, és mivel érheti el, hogy mások is annak tekintsék?
VÁSÁRHELYI ÉVA A gömbfelület legritkább teljesen szeparálható fedése legfeljebb 16 kongruens körrel
VÁSÁRHELYI ÉVA Fogalomalkotás és reprezentációk
VÁSÁRHELYI ÉVA MEGJEGYZÉSEK A PROTOTÍPUSELMÉLETHEZ, FOGALOM- ÉS KONCEPCIÓALKOTÁS
VÁSÁRHELYI ÉVA A vizuális reprezentáció fontossága a matematikaoktatásban
VÁSÁRHELYI ÉVA A számítógép a matematika oktatásában
VÁSÁRHELYI ÉVA Fejtöréssel vagy gombnyomásra? Mire (ne) használjuk a kalkulátort?
VÁSÁRHELYI ÉVA Feladatok síkban és térben dinamikus geometriai programok segítségével
VÁSÁRHELYI ÉVA Hintergrundstheorien des Unterrichtsmodells Innere Differenzierung
Handout zum Vortrag im Forschungsseminar (Salzburg)
Betreut von Univ. Prof. Dr Hans-Jörg Herber und Univ. Prof. Dr Hans Hofmann )
VÁSÁRHELYI ÉVA Paralleler Einsatz von traditionellen Anschauungsmitteln und Computeranimationen als Strategie für Problemlösen
VÁSÁRHELYI ÉVA Bemerkungen zur Prototypentheorie
Dissertantenseminare - Doktoranduszszemináriumok
Salzburg 2003 A doktoranduszszeminárium előadásai
Salzburg 2003 Publikationen des Dissertantenseminars


Schreiben Sie uns bitte Ihre Meinung! - Kérjük írja meg a véleményét! - Send us please your opinion!
matematikadidaktikaiforum@gmail.com
HOME